Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillståndsansökan, Koppom Maskin och Trä AB, Eda kommun

Koppom Maskin och Trä AB ansöker om ändringstillstånd enligt miljöbalken till fortsatt demontering på fastigheten Notan 2 i Eda kommun. I ansökan ingår en liten miljökonsekvensbeskrivning.

Handlingarna finns tillgängliga på Miljö- och byggavdelningen på Torget 1, Charlottenberg i Eda kommun. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Örebro län.

För att yttra dig

Den som vill yttra sig över ansökan eller miljökonsekvensbeskrivningen kan göra detta senast den 12 augusti 2024 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se.

Ange ärendets diarienummer 1907-2024.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss