Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svårare ekonomiska tider slår mot länets bostadsmarknad

Det ekonomiska läget med inflation och lågkonjunktur har påverkat länets bostadsmarknad senaste året. Bostadsbyggandet bromsar in och bostadspriserna ökar i högre takt än inkomsterna. Även hemlösheten ökar. Det visar årets bostadsmarknadsanalys som genomförts av Länsstyrelsen.

Analysen, som utgår från statistik över befolkningens utveckling och kommunernas egna bedömningar om bostadsmarknadsläget, visar att den ekonomiska situationen satt sina spår:

  • Hemlösheten har ökat senaste åren. Merparten av kommunerna arbetar vräkningsförebyggande och i synnerhet med åtgärder riktade mot barnfamiljer. Trots att kommunerna arbetar aktivt med åtgärder saknas ofta rutiner och ansvariga personer för arbetet. Det försvårar långsiktiga insatser.
  • Ojämlikheten på bostadsmarknaden ökar och flera kommuner vittnar om svårighet att lösa boende för bland annat ensamstående och barnfamiljer med ansträngd ekonomi. De höga bostadspriserna i kombination med svag inkomstutveckling drabbar flera grupper i samhället.
  • Nyproduktionen minskar kraftigt och länets kommuner spår att trenden fortsätter kommande två år. Orsakerna är bland annat ökade kostnader för lån, högre byggkostnader och minskade statliga stöd.

Önskvärda satsningar för att stärka länets bostadsmarknad

Analysen visar att mer samverkan behövs för att stärka bostadsmarknaden och motverka konsekvenserna av en svagare ekonomi. Både mellan och inom kommunerna, men också mellan privata och offentliga aktörer.

Tyvärr ökar både hemlösheten och ojämlikhet på bostadsmarknaden. För att vända trenden behövs ett delat ansvar och mer samarbete. Bostadsförsörjning är en komplex fråga som kräver gemensamma insatser både inom länet och på nationell nivå, säger Aila Kollenhag, samhällsplanerare på Länsstyrelsen i Örebro län.

Förutom förslag på insatser inom länet lämnar analysen också förslag på nationella satsningar. Något som merparten av länets kommuner uttrycker önskvärt är statliga stöd för att kunna underlätta, stärka och utveckla bostadsförsörjningsarbetet.

Om bostadsmarknadsanalysen

Länsstyrelsen gör varje år en regional bostadsmarknadsanalys. I rapporten presenteras läget på bostadsmarknaden och hur länets kommuner arbetar med bostadsförsörjningsfrågor. Alla kommuner i länet har gett sin bild av läget genom enkätsvar och intervjuer. Årets rapport har ett särskilt tema – hemlöshet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss