Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut, Ledins Grus AB, Arvika kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Örebro län har den 30 maj 2024 meddelat beslut i ärende angående tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg på fastigheten Lilla Gårdsås 1:62 i Arvika kommun.

Beslutet finns tillgängligt på Miljöstaben, Östra Esplanaden 5 i Arvika kommun till och med den 4 juli 2024.

För att överklaga

Beslutet kan överklagas. För att överklaga beslutet ska brev om detta ha inkommit senast den 4 juli 2024 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se.

Ärendets diarienummer, 4413-2023, bör anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss