Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sveriges landshövdingar samlades runt beredskapsfrågorna

I veckan träffades Sveriges landshövdingar på Gotland för att fortsätta arbetet med att samordna landets civila beredskap.

Fyra personer på rad inför kameran, utomhus somrigt, flaggor och militärer i bakgrunden

Från vänster: Stina Sjölin (beredskapsdirektör), Richard Boman (kanslichef för Mellersta civilområdet), Lena Rådström Baastad (landshövding och civilområdeschef), Anna Olofsson (länsråd).

Mötet Strategiskt ledningsforum arrangeras årligen och samlar landets landshövdingar, länsråd, försvarsdirektörer/beredskapsdirektörer och civilområdenas kanslichefer. Årets värd var Östra civilområdet, som omfattar Stockholms och Gotlands län, med Stockholm som civilområdesansvarig länsstyrelse.

– Skälet till att vi håller mötet på Gotland i stället för i Stockholm är att vi vill ha fokus på Gotlands strategiska betydelse och på Försvarsmakten. Därför är vi väldigt glada att Gotlands regemente kunde vara en del av de här dagarna, säger Anna Kinberg Batra, civilområdeschef och landshövding i Stockholms län och värd för mötet tillsammans med Anders Flanking, landshövding på Gotland.

Sedan drygt ett och ett halvt år är Sveriges länsstyrelser indelade i sex civilområden. Inom dessa planeras och utvecklas det civila försvaret på en högre regional nivå, med syftet att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. Inom varje civilområde sker en planering tillsammans med Försvarsmakten såväl som andra civila myndigheter och organisationer.

– Fokus under mötet på Gotland är beredskapsfrågor, beredskapsplanering och samverkan mellan länsstyrelserna så att vi bättre ska kunna lösa våra uppgifter inför och vid höjd beredskap, säger Gunilla Runberg, kanslichef vid Östra civilområdet.

Under de båda konferensdagarna ingick bland annat ett besök vid Gotlands regemente i Tofta, gästspel av civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin och en seminarieövning på temat utrymning.

– Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Genom att öva och bygga kunskap stärker vi vår förmåga och vi har tagit stora kliv framåt inom och mellan våra civilområden, säger Lena Rådström Baastad, landshövding i Örebro län.

En kö med människor som hämtar tallrikar med mat och flaskor med vatten vid ett bord uppställt utomhus.

Under besöket på Gotlands regemente bjöds gästerna på fältmässig lunch. (Samtliga bilder: Jonathan Öhrman Hojan, Gotlands regemente)

Flera människor befinner sig på och omkring ett stridsfordon.

Under det uppskattade besöket på Gotlands regemente förevisades materiel som fordon, understödsvapen och personlig utrustning.

En person i solglasögon provar Försvarsmaktens stridshjälm och stridsväst.

Anna Kinberg Batra, landshövding i Stockholms län och en av värdarna för mötet, provar Försvarsmaktens stridshjälm och stridsväst.

En stor grupp människor uppställda utomhus för fotografering.

Mötet Strategiskt ledningsforum genomförs årligen och samlar rikets alla landshövdingar, länsråd, försvarsdirektörer och kanslichefer för civilområdena.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss