Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Över 300 naturreservat i Örebro län

Violspindling i Lobråtens naturreservat, foto Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen bildar två nya naturreservat; Lobråten i Nora kommun och Sörgårdsmarken i Hällefors kommun. Det innebär att det nu finns över 300 naturreservat i Örebro län. Dessutom blir de redan populära naturreservaten Tysslingen och Limstensgruvorna större.

Det mindre naturreservatet Lobråten är ett kuperat område med framför allt gran, tall och asp. Här kan du se både tjäder och sällsynta svampar som barrviolspindling och motaggsvamp.

Naturreservatet Sörgårdsmarken är ett större sammanhängande skogsområde av främst äldre skog strax söder om byn Björksjön. Långtjärnsberget är en brant del med flera tvärbranta klippavsatser, medan det i låglänta dalbottnar ryms långsmala myrmarker, sumpskogar och skogstjärnar. Området är rikt på arter av lavar, mossor och vedlevande svampar som är beroende av äldre skog.

Naturreservatet Limstensgruvorna i Lekebergs kommun utvidgas med själva gruvhålen i centrum av reservatet. Området är sedan tidigare välbesökt med sin unika gruvmiljö. Ett av gruvhålen är lättillgängligt med spänger och bänkar. Även naturreservatet Tysslingen i Örebro kommun blir större. Tanken är att ersätta en del av en rätad och kanaliserad bäck med en slingrande bäckmiljö och att omvandla åker till ängsmark.

Totalt finns det nu 301 naturreservat i Örebro län, både statliga och kommunala. Det omfattar 36 775 hektar, eller drygt 4 procent av länets yta.

Besluten om naturreservaten är ett resultat av goda dialoger och förhandlingar med markägare som bevarat och utvecklat naturvärden på sin mark. Det är särskilt glädjande med naturreservatet Sörgårdsmarken, som genom sin storlek, variation och fina naturvärdeskvaliteter blir ett värdefullt bidrag till länets skyddade natur, säger Johan Karlhager, enhetschef Naturskydd, Länsstyrelsen.

Därför skyddar vi natur

Naturreservat är det vanligaste sättet att skydda natur. Ett naturreservat kan bildas på statlig, privat eller kommunal mark genom beslut av länsstyrelsen eller kommunen.

Utöver naturreservaten finns det ett naturvårdsområde Malingsbo-Kloten och de två nationalparkerna Tiveden och Garphyttan i Örebro län.

Naturområden som nu får ett nytt beslut

Nya beslut

Sörgårdsmarken, Hällerforskommun, 167 hektar

Lobråten, Nora kommun, 24 hektar

Utvidgningar av befintliga naturreservat

Tysslingen, Örebro kommun, blir 5 hektar större

Limstensgruvorna, Lekeberg kommun, blir 4 hektar större

Pressbilder

Violspindling i Lobråtens naturreservat, foto Länsstyrelsen i Örebro län
Äldre tallskog i naturreservatet Södermarken, foto Länsstyrelsen i Örebro län

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss