Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Färre nyan­lända anvisas till länets kommuner 2024

Regeringen har beslutat att 2 800 nyanlända ska anvisas till landets kommuner 2024, vilket är en minskning jämfört med tidigare år. För Örebro län innebär det att vi ska ta emot 66 nyanlända för bosättning. Motsvarande siffra förra året för länet var 85.

Länsstyrelsen har efter dialog med länets kommuner fattat beslut om hur fördelningen av länstalet ska fördelas mellan kommunerna, det så kallade kommuntalen.

”I Örebro län fungerar dialogen med kommunerna kring kommuntalen väldigt smidigt och bra. Eftersom mottagandet är lågt i förhållande till tidigare år har önskemålen varit möjliga att tillgodose i stor utsträckning även i år, säger Ingela Fredriksson integrationssamordnare på Länsstyrelsen i Örebro län.”

Kommuntal för kommuner i länet


Kommuntal år 2024 för kommuner i Örebro län

Kommuner

Antal nyanlända för bosättning (kommuntal)

Askersund

0

Degerfors

1

Hallsberg

2

Hällefors

0

Karlskoga

5

Kumla

7

Laxå

14

Lekeberg

4

Lindesberg

6

Ljusnarsberg

0

Nora

4

Örebro

23

Totalt (länstal)

66


Beslutet grundar sig på Migrationsverkets förslag på fördelning där hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Utöver dessa kriterier kan kommunernas förutsättningar att tillhandahålla bostäder beaktas vid beslutet.

Kontakt

Victoria Holmgren

Presskommunikatör

Telefon 0730-64 13 35

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss