Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Älgjakten startar den 8 oktober

Älg ute på ett fält.

Foto: Mostphotos

På söndag den 8 oktober startar älgjakten i Örebro län. Totalt planeras cirka 790 älgar att fällas under jakten. Jaktperioden kan pågå till och med januari nästa år.

Länsstyrelsen arbetar för att älgstammen ska ligga på en lämplig nivå. Under älgjakten 2023/2024 får totalt cirka 790 älgar fällas i Örebro län enligt fastställda älgförvaltningsplaner.

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med jägare och markägare för att bedöma antalet älgar som bör fällas. Bedömningen baseras bland annat på:

 • hur stor älgstammen är
 • tillgången på föda
 • skadepåverkan som älgen har på skogen
 • antalet viltolyckor i trafiken
 • antalet vargrevir
 • hur älgarna påverkar vissa arter. Arter kan missgynnas av att älgen äter för mycket lövsly och lövträden som arterna är beroende av, hinner inte växa sig gamla.

Det går bra att vara i skogen under jakten

Det går bra att vara i skog och mark även när det är älgjakt. Jägarna vet att andra rör sig i skogen och tar stor hänsyn till det. De två första veckorna av älgjakten är det som mest jägare ute. Skyltar med texten Jakt pågår betyder att du ska vara medveten om att jakt pågår och visa hänsyn till jägarna.

Du som går i skogen tänk på att

 • klä dig så att du syns väl, använd gärna en reflexväst.
 • inte störa jakten, ge dig tillkänna och lämna lugnt platsen.
 • ha hunden kopplad om du vet att jakt pågår.

Tänk också på att ta det lugnt i trafiken, speciellt i gryning och skymning.

Förhindra spridning av viltsjukdomar under jakten

Under jakten kan du hjälpa till att förhindra smittspridning av afrikansk svinpest. Sjukdomen har konstaterats på vildsvin i Fagersta och Norbergs kommuner i Västmanlands län.

Viktigt att tänka på för att förhindra spridning av afrikansk svinpest:

 • Rapportera in självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
 • Slänga inte rester av din matsäck i naturen.
 • Se till att du som jägare har en utrustning som gjorts rent efter en eventuell jakt utomlands.

Rapportera in döda vildsvin, rapporteravilt, sva Länk till annan webbplats.

Afrikansk svinpest, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Du kan också hjälpa SVA med provtagning av rådjur, älg och kronhjort för att bidra till att öka kunskapen om avmagringssjuka/CWD.

Kontakt

Handläggare inom vilt

Telefon till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss