Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter 12 vargar i Örebro län

Länsstyrelserna har fattat beslut om licensjakt efter varg 2024. Vinterns jakt i Örebro län omfattar totalt tolv vargar i två revir, Tångeråsa och Villingsberg. Licensjakten startar den 2 januari 2024 och pågår som längst till och med den 15 februari 2024.

Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst.

– Reviren Tångeråsa och Villingsberg är båda belägna i landets mest vargtäta område. Enligt det senaste inventeringen finns det ingen genetiskt viktig varg i området. Skulle det visa sig att en genetiskt viktig varg ändå uppehåller sig i jaktområdet kommer jakten att avlysas. Beslutet ligger i linje med de senaste riktlinjerna som viltförvaltningsdelegationen i Örebro län beslutat i den regionala förvaltningsplanen för stora rovdjur, säger landshövding Lena Rådström Baastad.

Bred förankring och samverkan

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelserna, i enlighet med riksdagens beslut att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad. De länsstyrelser som berörs av detta beslut samverkar så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammens bevarandestatus negativt. Syftet med jakten är också att minska den negativa påverkan vargstammen har på människor och tamdjur som lever i områden där reviren ligger tätt.

Licensjakten 2024 omfattar totalt sex revir, vilket motsvarar 36 vargar. Se beslut för respektive län. Länsstyrelserna anser att det är en begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt.

De berörda länen i mellersta respektive södra rovdjursförvaltningsområdet* har efter samråd enats om jaktuttag i följande revir:

Län, förvaltningsområde, revir och antal.

Län

Rovdjursförvaltningsområde

Revir

Antal

Värmland

Mellersta

Tjunken

6

Västmanland

Mellersta

Venabäcken

6

Västra Götaland

Mellersta

Ripelången

6

Örebro

Mellersta

Tångeråsa

6Villingsberg

6

Södermanland

Södra

Gryten

6

* Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Örebros, Värmlands, Uppsalas, Västra Götalands och Stockholms län.

Södra rovdjursförvaltningsområdet omfattar Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne och Hallands län.

Beslut Örebro län

Beslut om licensjakt efter varg i Örebro län 2024 kan begäras ut, ange diarienummer 6081-2023.

Diarium och allmänna handlingar Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss