Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förmedlingar av foder och bete med anledning av torkan

Det torra vädret kan leda till betes- och foderbrist för många djurägare. Tillsammans kan vi hjälpas åt, för att lindra situationen. Har du betesdjur men inga betesmarker? Har du betesmarker men inga djur? Eller har du en mark som står outnyttjad som skulle kunna skördas för foder?

Betesförmedling

Betesförmedlingen ska underlätta kontakter mellan markägare med obetade marker och djurägare som är i behov av betesmark till sina djur.

Redan idag har vi flera markägare och djurägare som anmält sitt intresse till förmedlingen och är möjliga att kontakta om de har mark eller betesdjur som passar dina behov. Om du inte hittar något i listan som passar, anmäl gärna ditt intresse till förmedlingen så att djurägare/markägare enkelt kan kontakta dig.

Anmäl dig och hitta kontakter via betesförmedlingen

Foder- och ströförmedling

Foder- och ströförmedlingen ska underlätta kontakter mellan markägare som har outnyttjade marker och djurhållare med behov av marker att skörda för att få foder till sina djur. Förmedlingen är nyligen startad, anmäl gärna ditt intresse att vara med i förmedlingen.

Anmäl dig och hitta kontakter via foder- och ströförmedlingen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jordbruksstöd

Telefon 077 167 00 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss