Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arbetet mot narkotika på krogen måste stärkas

Dansgolv, mörkt med neonljus

Det finns en oro kring narkotikasituationen i krogmiljön i Örebro län. Det visar den kartläggning som har tagits fram på uppdrag av sju länsstyrelser i samverkan med länens kommuner, polisen och krögare. En majoritet av de kroganställda har sett narkotikapåverkade gäster på krogen det senaste året och användningen har en negativ inverkan på både arbetsmiljö och trygghet.

Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland har anlitat kompetenscentrumet STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) som under 2022 genomförde en kartläggning av narkotika i krogmiljön. Syftet med studien var att undersöka hur nyckelaktörer som krogpersonal, ordningsvakter, poliser och kommunala handläggare uppfattar situationen och vilka förutsättningar som finns för att utveckla det förebyggande arbetet.

I studien framkom att både krogpersonal, kommunanställda och poliser upplever att narkotika i krogmiljön är ett omfattande problem. Närmare 70 procent av krogpersonalen rapporterar att de under senaste året sett narkotikapåverkade gäster på krogen i den stad/på den ort de arbetar. Flertalet upplever att narkotikaanvändning har en negativ påverkan på arbetsmiljö och trygghet.

Det finns en vilja att arbeta förebyggande mot narkotika i krogmiljö. För att minska narkotika på krogen lyfter krogpersonalen bland annat vikten av kompetenshöjning, förbättrad samverkan, ökad kontroll och policyarbete. Det är till exempel viktigt att tydliggöra krogens drogpolicy både mot personal och gäster.

– Den här studien är viktig ur flera perspektiv, inte minst eftersom den inkluderar både stora och små kommuner. I det förebyggande arbetet är det viktigt att synliggöra vilka värderingar och kunskaper som finns och hur användning och tillgänglighet av narkotika i samband med alkoholutskänkning ser ut, säger Sofia Fosselius, ANDTS-samordnare vid Länsstyrelsen i Örebro län.

En majoritet av de kommunanställda efterfrågar mer samverkan med andra kommuner och 82 procent anser att det inte läggs tillräckligt med tid inom kommunen på ANDTS-frågor generellt (ANDTS är en förkortning för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel). Förslag som framkom handlar till exempel om att polis och kommun bör avsätta tillräckliga resurser för förebyggande arbete i krogmiljön och att arbetet med att minska tillgång på och tillgänglighet till narkotika i samhället bör intensifieras.

Länsstyrelsen i Örebro läns nästa steg i arbetet efter kartläggningen är att fortsätta diskussioner i befintliga regionala nätverk för att tillsammans se hur vi kan ta processen vidare på bästa sätt.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss