Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Drastisk minskning av nya bostäder i Örebro län

Bild på byggkran i bostadskvarter i Örebro.

Majoriteten av länets kommuner uppger att nybyggnation av bostäder har bromsats in på grund av osäkert världsläge med förändrade ekonomiska villkor som ökade räntor, priser och inflation. Det framgår av Länsstyrelsen årliga rapport Läget på bostadsmarknaden i Örebro län 2023.

Även om det ser bra ut statistikmässigt förra året, med flera färdigställda bostäder, ser vi en oroande utveckling framåt med betydande minskning av nybyggnation. Bostadsbyggandet pressas från både byggare som har svårt att få ihop kalkylerna och från hushållen med försämrad ekonomi. Detta kan komma att påverka bostadsmarknaden under resten av 2020-talet, säger samhällsplaneraren Aila Kollenhag.

Nyproduktion av bostäder är dock bara en del i bostadsförsörjningen. Idag är den vanligaste vägen att hitta en bostad i de bestånd som redan finns, men även där har villkoren blivit tuffare.

De som redan är utsatta på bostadsmarknaden och hushåll med lägre inkomster får särskilt svårt att hävda sig när köpkraften faller. I Örebro län ser vi bland annat en försämrad situation för ungdomar där hälften av länets kommuner anger att de har ett underskott på bostadsmarknaden för just den gruppen, säger Aila Kollenhag.

Länsstyrelsen roll är att främja bostadsbyggande där det finns en brist samt stötta och vägleda kommunernas arbete för att motverka hemlöshet.


Kontakt

Victoria Holmgren

Presskommunikatör

Telefon 0730-64 13 35

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss