Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så kan arbetet med kulturmiljön stötta demokratin

Exemplar av skriften Kulturmiljö är demokrati.

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram skriften ”Kulturmiljö är demokrati” om hur landets kulturmiljöarbete är del av demokratiska processer. Den riktar sig till alla som är intresserade av vår kulturmiljö.

Skriften innehåller exempel på olika former av bred delaktighet i historiska miljöer – allt från skolprojekt i södra Ölands världsarv till flytten av Kirunas kulturbyggnader – och har tagits fram av länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner.

Den lyfter fram hur länsstyrelsen samverkar med andra för att främja kulturarvets möjligheter som demokratisk kraft. Vi hoppas att den ska inspirera alla som är intresserade av kulturhistoriska platser, också politiker och tjänstemän som arbetar med vår kulturmiljö, säger Roger Edenmo, länsantikvarie vid Länsstyrelsen Uppsala län.

I Örebro län har vi länge aktivt arbetat med att vårda och tillgängliggöra kulturmiljöer runt om i länet och vårt bidrag till kulturmiljövårds är en viktig förutsättning för detta arbete. Dessa miljöer bidrar med länkar till vår historia, ett sätt att förstå vår samtid och en möjlighet att inspireras till hållbara lösningar för framtiden.

"Till skriften Kulturmiljö är demokrati har vi valt Hantverkshuset i Askersund som ett exempel på hur det lokala föreningslivet spelat en viktig roll för staden. I dag har en ideell förenings engagemang lett till en demokratisk process där en rivningshotad byggnad bevarats och på nytt blivit en mötesplats i centrala Askersund", säger Mia Geijer, antikvarie på Länsstyrelsen i Örebro län.

Skriften finns i både tryckt och digital form och har levererats till bland annat Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet. Den kommer också att distribueras till politiker samt lokala, regionala och nationella myndigheter. Länsstyrelsen planerar att ta fram informationsskrifter med andra teman.

Publikationen Kulturmiljö är demokrati Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss