Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om eldningsförbud i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län föreskriver förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Förbudet gäller från och med den 6 juni 2023.

Beslut om eldningsförbud (pdf) Pdf, 135.1 kB.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss