Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bofors Testcenter får tillstånd för utökade provskjutningar men i en begränsad omfattning 

Paragraftecken

Saab Bofors testcenter har inkommit med en anmälan för att få utöka sina provskjutningar av ammunition vid sitt skjutfält i Karlskoga under kvällar och helger. Länsstyrelsen har beslutat att godta utökningen om bolaget vidtar vissa försiktighetsåtgärder.

Beslutet innebär att tillåta provskjutning av ammunition på (max 20) kvällar efter kl. 18.00 samt (max 10) helgdagar under 2023 trots att det kan bullra mer vid bostäder än vad bolagets provskjutningar normalt får ge upphov till.

– Provskjutningarna kommer trots ändringen i huvudsak att bedrivas dagtid helgfri måndag till fredag klockan 7–18. Omfattningen av ändringen är inte större än att det kan betraktas som undantagsfall. Vår bedömning är att det säkerhetspolitiska läget, kriget i Ukraina och det behov av provning av försvarsmateriel som det ger upphov till, är att betrakta som särskilda skäl som beror på yttre omständigheter, säger landshövding Lena Rådström Baastad.

Bolaget kommer att behöva vidta försiktighetsmått för att så långt det går begränsa olägenheter för människors hälsa och miljön. Det nya beslutet om undantag för skjutfältet gäller till den 31 december 2023 och under förutsättning att bolaget vidtar följande försiktighet:

  • Planerad provskjutning kvällstid och helger ska föranmälas till Länsstyrelsen samt annonseras via SMS till närboende och i lokalradion.
  • Om skjutningar oplanerat fördröjs till efter kl. 18.00 ska detta anmälas till Länsstyrelsen nästkommande arbetsdag. Allmänheten ska larmas via SMS så snart bolaget blir medvetna om risk för buller efter kl. 18.00.
  • Bolaget ska när det är praktiskt genomförbart göra provskjutningarna vid de provplatser som inte ger mer bullerstörningar än 95 dB(C) vid närliggande bostäder.

– När vi tidigare fick en fråga från bolaget om tolkning av ett villkor i bolagets tillstånd handlade det om generellt utökad tid för provskjutning då situationen så kräver, vilket vi inte kunde se rymdes inom bolagets villkor. I den ändring som bolaget nu har anmält har de specificerat hur många dagar det handlar om, utvecklat motiveringen till ändringen och varför det är påkallat av särskilda skäl. Det är det som har gett oss laglig grund till att tillåta utökade provskjutningar i mindre utsträckning, säger Lena Rådström Baastad.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss