Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen
åker på turné till länets kommuner

Landshövding Lena Rådström Baastad

Landshövding Lena Rådström Baastad

Nästa vecka inleder landshövding Lena Rådström Baastad sin första turné till länets kommuner. Under första veckan besöks fyra kommuner i tur och ordning: Ljusnarsberg, Askersund, Hallsberg och Nora. Fokus är beredskapsfrågorna i ljuset av det allvarliga säkerhetspolitiska läget.


Som landshövding i Örebro län har Lena Rådström Baastad två portföljer: Chef för Länsstyrelsen och civilområdeschef för Mellersta civilområdet där sju mellansvenska län ingår.

– Beredskapsfrågorna sitter i väggarna på Länsstyrelsen och på Örebro slott. Under de senaste åren har beredskapsarbetet aktualiserats och lyfts upp på agenda och är en viktig del av vårt gemensamma arbete i hela Örebro län. Likaså har frågor som rör totalförsvaret. Därför känns det naturligt att min roll som landshövding och civilområdeschef går hand i hand, säger Lena Rådström Baastad.

Nu måste vi alla hjälpa till för att stärka beredskapen. Det är inte bara en uppgift för militära försvaret. Kommunerna har en nyckelroll. Äldreomsorg, förskolor och alla annan kommunal verksamhet måste fungera även när vi blir angripna, fortsätter landshövding Lena Rådström Baastad.

Men när Landshövdingen nu som statens främste företrädare i länet besöker kommunerna så är det mycket mer än beredskap att prata om och att se.

Här är programmet för nästa veckan:

Måndag 8 maj: Ljusnarsbergs kommun kl.09.00-11.45: Kommunhuset, Tingshuset.
Beredskap (pandemi, Ukraina, energisituationen) , nya lagen om kommunernas brottsförebyggande arbete, näringslivsklimatet i Ljusnarsbergs kommun
Presentation av Ställbergs gruva/Non Existent Center.

Tisdag 9 maj: Askersunds kommun kl.08.45 – 13.00: Rådhuset och diskussion om bnad annat beredskapsfrågor. Promenad till Sjöängens skola och kulturhus.

Tisdag 9 maj: Hallsbergs kommun kl.13.30 – 16.30: Bergöska huset, Östra Storgatan 5. Beredskapsfrågor och utvecklingsfrågor kring Hallsberg som Sveriges järnvägsnod och Railcenter. Bil till Infranord där Joakim Weijmer VD Train Alliance Sweden AB berättar om planer för Hallsberg.

Onsdag 10 maj: Nora kommun kl.08.30 – 12. Nora bibliotek.
Vi tittar på hur en ny stadsdel vuxit fram från det tidigare industriområdet. Vi tittar också på våra utmaningar med sågbladsdammen och Hagbydammen och diskuterar nuläget.
Besök vid krisledningscentralen i Nora Brandstation. Kommundirektör Christina Landoff och Stabschef Sabina Elisson redogör för kommunens krishantering och beredskap.

Media har möjlighet att möta landshövdingen vid samtliga besök. Respektive kommun avgör vilka tider och programpunkter som media kan vara med. Länsstyrelsens t.f. stabschef,
Erika Svanström, är med vid samtliga besök.

Kontakt

Victoria Holmgren

Press- och kriskommunikatör

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss