Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens roll som tillsynsmyndighet för miljöfarlig verksamhet

Händer som håller i ett protokoll och penna

Med anledning av att det under de senaste dagarna har varit frågor kring provskjutningar vid Saab Bofors Testcenter AB:s verksamhet vill vi förtydliga vår roll som tillsynsmyndighet och vad som gäller.

Länsstyrelsen är en tillsynsmyndighet, det vill säga att vi ansvarar för att kontrollera att verksamheter följer de lagar och regler som finns bland annat inom miljöskydd. Företag eller andra verksamheter ska ansöka om tillstånd för sin miljöfarliga verksamhet. Miljöprövningsdelegationen (eller Mark- och miljödomstolen) prövar då ansökan och beviljar tillstånd eller inte. Om ansökan beviljas framgår det i tillståndet vilka villkor som gäller.

När det gäller villkor för miljötillstånd tillämpas försiktighetsmått för att skydda människors hälsa samt miljön. Miljötillstånden gäller tills vidare och ger verksamhetsutövaren tillstånd att bedriva den verksamhet de har tillstånd för.

Saab Bofors Testcenter AB har ställt en fråga till Länsstyrelsen om hur vi tolkar ett av bolagets villkor i deras miljötillstånd. Tillståndet är ett beslut som fattats av Miljöprövningsdelegationen den 10 juni 2022 efter ansökan från bolaget. Bolaget har meddelats en första bedömning av hur vi ser på tolkningen av de villkor som finns i det gällande miljötillståndet. Länsstyrelsen för nu en dialog med bolaget om hur de kan gå vidare. Bolaget kan välja att anmäla en ändring av sin verksamhet varefter Länsstyrelsen formellt bereder ärendet utifrån gällande lagstiftning. Om bolaget anser att de behöver ett nytt tillstånd, med en annan utformning än det befintliga, vänder de sig till oss för ett samråd. Samrådet hanteras av Länsstyrelsen.

Beslut fattas sedan av Miljöprövningsdelegationen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss