Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Faran avblåst – innehåll i kuvert anses inte utgöra någon fara

Under onsdag förmiddag fick flera länsstyrelser post med okänt innehåll, inklusive Länsstyrelsen i Örebro län. Polisen har gjort bedömningen att innehållet inte utgjorde någon fara. Länsstyrelsen i Örebro län har nu öppnat sina lokaler igen och blåst faran över till personal och besökande.

På onsdag förmiddag upptäckte personal på myndigheten ett kuvert med misstänkt innehåll. Samma sorts brev hade upptäckts av flera andra länsstyrelsen i landet.

Vid Länsstyrelsen i Örebro län öppnades aldrig kuvertet och vi följde ordinarie rutiner vid denna typ av händelser och tog kontakt med polisen. I samråd med polisen och räddningstjänsten stängdes postrummet av samt det våningsplan där det oöppnade kuvertet fanns utrymdes. Personal som hade varit i kontakt med kuvertet isolerades.

Polisen har undersökt innehållet i några av de kuvert som kommit till andra länsstyrelser, och kan konstatera att innehållet inte utgör någon fara. Därför har Länsstyrelsen, efter samråd med polisen och räddningstjänsten, valt att öppna upp avspärrningar samt återgå till ordinarie verksamhet.

"Det skapas förstås en oro hos medarbetare när någonting sådant här händer, och personal som varit berörda har blivit erbjudna samtalsstöd" säger länsråd Anna Olofsson.

"Men jag är också glad att jag kan konstatera att våra säkerhetsrutiner fungerade. Nu är det polisens sak att utreda händelsen" säger länsråd Anna Olofsson.

Aktuellt brev är taget i beslag av polisen som upprättat en anmälan med rubriceringen olaga hot mot grupp. Ingen person är skadad eller förd till sjukhus.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss