Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut, Munkfors Åkeri AB, Hagfors kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län den 8 mars 2023 meddelat beslut i ärende angående tillstånd enligt miljöbalken till bergtäkt på fastigheten Höje 1:57 i Hagfors kommun.

Beslutet finns tillgängligt på Miljö- och byggkontoret (Dalavägen 10, Hagfors) i Hagfors kommun till och med den 12 april 2023.

För att överklaga

Beslutet kan överklagas. För att överklaga beslutet ska brev om detta ha inkommit senast den 12 april 2023 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se.

Ärendets diarienummer, 4478-2022, bör anges.

Kontakt