Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut, H. Dahlqvist Åkeri i Zinkgruvan AB, Askersunds kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen har den 8 mars 2023 meddelat beslut i ärende angående tillstånd enligt miljöbalken till bergtäkt på fastigheterna Gärdshyttan 2:1 och Gärdshyttan 2:12 i Askersunds kommun.

Beslutet finns tillgängligt på kommunhuset (Stöökagatan 8) i Askersunds kommun till och med den 12 april 2023.

För att överklaga

Beslutet kan överklagas. För att överklaga ska brev om detta inkommit senast den 12 april 2023 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se

Ärendets diarienummer, 8937-2021, bör anges.

Kontakt