Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rösterna i ett valdistrikt i Laxå räknas om

Länsstyrelsen ansvarar för den slutliga rösträkningen i samband med allmänna val. Efter höstens val 2022 visade det sig att en personröst för Miljöpartiet de gröna inte hade räknas för valdistriktet Finnerödja. Valprövningsnämnden har nu beslutat att en förnyad sammanräkning av rösterna ska ske, vilket Länsstyrelsen genomför den 7 mars.

– Att felaktigheter upptäcks och att en förnyad sammanräkning nu kommer att ske visar på att vi har ett fungerande och robust valsystem. Valsedlarna från valen sparas alltid fram tills dess att nästa val har vunnit laga kraft. På så vis kan valsedlarna räknas igen om det skulle behövas, säger Emma Sjöholm, valsamordnare på Länsstyrelsen.

I höstas överklagade Miljöpartiet de gröna i Laxå kommun Länsstyrelsens beslut till Valprövningsnämnden och yrkade på en omräkning av partiets valsedlar för valkrets Laxå i valdistrikt Finnerödja. Vid valet till kommunfullmäktige i Laxå fick Miljöpartiet de gröna ett mandat och det enda namnet på partiets lista kom in. I valkretsen Laxå hade dock partiet valt att ha en öppen lista, det vill säga att vem som helst får skriva till ett namn. Namnet på en valbar person fanns tillskrivet på den öppna listan. I stället för att registrera valsedeln som en personröst på den tillskrivna personen, så registrerades den endast som en röst på partiet. Det gjorde att den tillskrivna personen inte blev invald som ersättare för den ordinarie ledamoten.

När felet uppmärksammades så var valresultatet redan fastställt. Valprövningsnämnden har därför beslutat om att Länsstyrelsen ska göra en förnyad sammanräkning. Länsstyrelsen i Örebro län kommer att räkna om Miljöpartiet de grönas samtliga röster för valkretsen Laxå i valdistrikt Finnerödja.

Den förnyade sammanräkningen är en offentlig förrättning, vilket innebär att allmänhet och media kan närvara. Sammanräkningen kommer att ske på Länsstyrelsen i Örebro län
tisdag den 7 mars klockan 9.00.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss