Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag om att bilda två naturreservat

Länsstyrelsen i Örebro län planerar att bilda två naturreservat, Örberga i Askersunds kommun och Imälvens ängar i Karlskoga kommun.

Örberga i Askersunds kommun

Örberga i Askersunds kommun inom del av fastighet Örberga 1:2. Diarienummer 511-3813-2021.

Eventuellt okända rättighetsinnehavare delges genom denna kungörelse om det planerade reservatet och kan yttra sig över förslaget.

Förslag: beslut och skötselplan Örberga Pdf, 1.9 MB.

Imälvens ängar i Karlskoga kommun

Imälvens ängar i Karlskoga kommun, inom del av fastighet Utterbäck 1:63. Diarienummer 511-171-2017.

Länsstyrelsen avser inte att genom reservatbeslutet göra några inskränkningar vad gäller rätten till fiske. Fiskerättsinnehavare och andra rättighetsinnehavare delges genom denna kungörelse om det planerade reservatet och kan yttra sig över förslaget. Även grannfastigheter informeras med denna annons.

Förslag: beslut och skötselplan Imälvens ängar Pdf, 1.5 MB.

Lämna yttranden

Lämna yttranden till Länsstyrelsen senast den 7 april. Ange ärendets diarienummer och skicka yttrandet till:

orebro@lansstyrelsen.se eller

Länsstyrelsen
701 86 Örebro

Kontakt