Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En heldag med fokus på översiktsplanering för en hållbar utveckling

Bild på länsråd Anna olofsson

Länsråd Anna Olofsson talar om vikten av att vi tänker och arbetar långsiktigt hållbart i vår samhällsplanering.

Idag bjöd Länsstyrelsen i Örebro län in till ett heldagsforum om översiktsplanens nytta och funktion för en hållbar utveckling. Med under dagen var politiker, chefer och tjänstemän som på olika sätt ansvarar för bygg- och samhällsplaneringsfrågor i länets kommuner. Vi diskuterade flera intressanta och viktiga ämnen som planeringsstrategi och bostadsförsörjning, nya lagkrav för brottsförebyggande arbete och hur samhällsplaneringen kan bidra till ökad trygghet i samhället.

Det var en bra representation från hela länet av både politiker, kommunchefer, samhällsplanerare, trafikplanerare och bostadstrateger som var på plats på Kulturkvarteret i Örebro under fredagen.

Syftet med detta heldagsforum var att belysa översiktsplanens funktion både som vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas men också hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Länsråd Anna Olofsson inledde dagen genom att tala om hur anspråken på markanvändningen ökar bland annat i och med klimatomställningen och målen om en ökad livsmedelsproduktion och självförsörjningsgrad.

Samhällsplanering handlar om hur vi bygger våra samhällen och det handlar om alla tre dimensioner av hållbarhet – den sociala, ekonomiska och miljömässiga. Översiktsplaneringen är ett viktigt verktyg för att samlat ta hand om alla de intressen som finns av att använda vår mark och att göra det i ett långsiktigt perspektiv med sikte på framtiden, säger Anna Olofsson.

Planeringsstrategi och bostadsförsörjning

Inbjudna talare var både tjänstemän från kommunal- och myndighetssektorn såväl som experter inom samhällsfrågor. Stina Sjölin som till vardags är beredskapsdirektör och chef för samhällsavdelningen på Länsstyrelsen i Örebro län var moderator.

Under förmiddagen låg fokus på översiktsplanering och planeringsstrategi. Camilla Lund och Helena Siegert, från Länsstyrelsen talade om vad en översiktsplan är vad den ska innehålla och vilka krav som finns på kommunerna. De betonar också hur viktigt det är med samordning och lagarbete för att skapa bra förutsättningar för ett bra arbete.

Stina Sjölin som moderator för dagen

Stina Sjölin fångar upp frågor från publiken till Camilla Lund och Helena Siegert som båda arbetar med samhällsplaneringsfrågor på Länsstyrelsen i Örebro.

Annika Ohls från Luleå kommun berättade om deras arbete med planeringsstrategin. Hur processen och organisationen sett ut och vilka utmaningar de har kopplat till den gröna omställningen i kommunen.

Emma Isaksson från Hallsbergs kommun delade med sig av deras arbete med att ta fram en ny planeringsstrategi. Emma gav konkreta tips och råd kring både uppstart och uppföljning.

Jan-Ove Östbrink från SKR talade bland annat om att bostadsförsörjningen behöver ses som en planeringsfråga. Han betonade det kommunala planeringsansvaret och tydliggjorde vilka delar kommunen behöver ha koll på för att kunna ta sitt bostadsförsörjningsansvar fullt ut.

Mingel under paus

I pauserna välbehövt mingel och möjligheter att utbyta erfarenheter över kommungränser.

Det brottsförebyggande arbetet är en vinstaffär

Det senare passet på dagen handlade mycket om det brottsförebyggande arbetet i samhällsplaneringen och hur vi kan arbeta för att öka tryggheten i våra städer.

Ida Klingzell på Länsstyrelsen berättade om den nya lagstiftning som gäller från förra året som förtydligar kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet. Ida visade också med ett räkneexempel hur mycket olika brott kan kosta en kommun utifrån statistik från BRÅ.

Vania Ceccato, professor på KTH, talade om förhållandet mellan den byggda och sociala miljön och människors säkerhet och trygghet. Hennes forskning handlar bland annat om hur stadsmiljöer kan utformas för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället.

Erik von Essen från Länsstyrelsen Stockholm lyfte det stora behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället är kommunerna viktiga brottsförebyggande aktörer.

Avslutande samtal om vår olika förutsättningar

Dagen avslutades med panelsamtal där vi delade med oss kring våra olika erfarenheter, resonerade kring de problemområden som vi ser men också möjligheter för ett bra fortsatt arbete i dessa viktiga frågor. Med i panelen var Hans Åhnberg, kommunchef Hällefors kommun, Ewa Lena Johansson, KSO Ljusnarsbergs kommun och John Johansson, KSO Örebro kommun. Kommunstyrelsens ordförande i Ljusnarsberg Ewa-Leena Johansson lyfte den generella svårigheten för mindre kommuner att bygga utifrån konkurrens men där världsläget nu ger nya förutsättningar för det när större kommuner bromsar sitt byggande.

Paneldiskussion

Paneldiskussion kring utmaningar och möjligheter med översiktsplanering i länets kommuner. Från vänster Stina Sjölin, avdelningschef Länsstyrelsen Örebro, Hans Åhnberg, kommunchef Hällefors kommun, Ewa Lena Johansson, KSO Ljusnarsbergs kommun och John Johansson, KSO Örebro kommun.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss