Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årsredovisning 2022

År 2022 präglades till stor del av Rysslands invasion av Ukraina och ett nytt säkerhetspolitiskt läge samt en energisituation med höga energipriser. Konsekvenserna av kriget har påverkat länet och Länsstyrelsens arbete. Men året har också präglats av att vi genomfört allmänna val och blivit kansli för Mellersta civilområdet och mycket mer. Året summeras i den årsredovisning vi nu lämnat till regeringen.

Ett omvälvande år

Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina och startade ett fullskaligt invasionskrig i vårt närområde. Den ryska invasionen har skapat enormt lidande och förödelse i Ukraina och förändrat den globala säkerhetsordningen. I Örebro län har den säkerhetspolitiska utvecklingen lett till både direkta och indirekta konsekvenser. Det har också aktualiserat behovet av en förstärkt beredskap och samordning för att kunna värna befolkningen och bidra till samhällets funktionalitet. Länsstyrelsen har samordnat länets kommuner och andra aktörer, inte minst när det gäller att ta emot människor på flykt och att betala ut krisstöd.

Krisstöd till lanbruket

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina påverkades också marknaden för insatsvaror och produkter inom jordbruket. Det ledde i sin tur till kostnadsökningar för jordbruks- och trädgårdssektorn. Länsstyrelsen i Örebro län fick i uppdrag av regeringen att handlägga krisstöd till lantbruket tillsammans med sex andra länsstyrelser. Vi beviljade drygt 38 miljoner kronor i krisstöd till lantbrukare i länet.

Tillsammans stärker vi det civila försvaret

Mot bakgrund av det allvarliga säkerhetspolitiska läget är uppbyggnaden av det civila försvaret högt prioriterad. Under 2022 fattade regeringen beslut om att stärka totalförsvaret genom att dela in Sverige i sex civilområden. Länsstyrelsen i Örebro län är ansvarig för det Mellersta civilområdet som även innefattar Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland och Västmanland. Arbetet inom Mellersta civilområdet är nu i full gång.

Demokrati och allmänna val

Under 2022 handlade en stor del av Länsstyrelsens arbete om valet och den slutliga rösträkningen. Dels i vår egen organisation och dels genom samverkan med länets kommuner och polismyndigheten. Valet innebar mer arbete med planering, förberedelser och rekrytering än tidigare valår på grund av förändringen i det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld. Den slutliga rösträkningen i de allmänna valen genomfördes inom utsatt tid och i enlighet med vallagen.

Ett förbättrat djurskydd

Under förra året utförde vi 134 kontroller i verksamheter med livsmedelsproducerande djur för att se att djuren mår bra och att upptäcka eventuella brister. Totalt gjorde vi 469 djurskyddskontroller vilket är en ökning med 27 procent från 2021.

Läs mer i vår årsredovisning

Om detta, och mycket mer, kan du läsa om i vår årsredovisning för 2022.

Årsredovisning 2022 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Text

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss