Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Färre nyan­lända anvisas till länets kommuner 2023

Regeringen har beslutat att 3 300 nyanlända ska anvisas till landets kommuner 2023, vilket är en minskning jämfört med tidigare år. För Örebro län innebär det att vi ska ta emot 85 nyanlända för bosättning. Motsvarande siffra förra året för länet var 202.

Förändringen beror på regeringens besked att Sverige ska ta emot färre kvotflyktingar under den kommande mandatperioden. Länsstyrelsen har efter dialog med länets kommuner fattat beslut om hur fördelningen av länstalet ska fördelas mellan kommunerna, det så kallade kommuntalen, enligt nedan:

Kommuntal för kommuner i länet


Kommuntal år 2023 för kommuner i Örebro län

Kommuner

Antal nyanlända för bosättning (kommuntal)

Askersund

9

Degerfors

0

Hallsberg

5

Hällefors

0

Karlskoga

9

Kumla

0

Laxå

18

Lekeberg

10

Lindesberg

8

Ljusnarsberg

0

Nora

3

Örebro

23

Totalt (länstal)

85


Beslutet grundar sig på Migrationsverkets förslag på fördelning där hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Utöver dessa kriterier har kommunernas förutsättningar att tillhandahålla bostäder beaktas vid beslutet.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss