Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skriver på för Agenda 2030

Anneli Mylly, Degerfors kommun, Tony Ring, Karlskoga kommun, Magnus Andersson, Hallbergs kommun, Maria Larsson, landshövding, Håkan Larsson, Laxå kommun, Ewa-Leena Johansson, Ljusnarsbergs kommun, Peter Larsson, Örebro kommun, Bengt Storbacka, Lindesbergs kommun, Annalena Järnberg, Hällefors kommun, Johan Niklasson, Lekebergs kommun, Caroline Dieker, Askersunds kommun, Andreas Brorson, Kumla kommun, Mikael Wahlberg, Nora kommun. Foto Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen och länets tolv kommuner skrev i torsdags på en regional avsiktsförklaring för Agenda 2030. Målet är att tillsammans ta steg framåt i arbetet med Agenda 2030.

Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är en utmaning för oss alla. Med en gemensam avsiktsförklaring och konkreta åtaganden stakar Länsstyrelsen och kommunerna ut en väg för att nå framgång i arbetet med en social, ekonomisk och miljömässig omställning. Avsiktsförklaringen avser åren 2023–2024, med förhoppning om revidering inför kommande år, fram till år 2030.

Undertecknande på residenset

Den 1 december samlades kommunstyrelsernas ordföranden i samtliga kommuner (för Örebro kommun ersatt av kommunchef) på residenset hos landshövdingen för att skriva under avsiktsförklaringen.

Landshövding Maria Larsson inledde och kommunerna Ljusnarsberg, Kumla, Hallsberg och Lindesberg berättade sedan mer om sitt arbete med agendan och vilka åtaganden kommunerna vill genomföra.

Johan Niklasson, kommunstyrelsens ordförande i Lekebergs kommun, skriver på avsiktsförklaringen. I bakgrunden från vänster Magnus Andersson, Hallsbergs kommun, Mikael Wahlberg, Nora kommun, Håkan Larsson, Laxå kommun, Caroline Dieker Askersund kommun, Anna Olofsson, länsråd, och Bengt Storbacka, Lindesbergs kommun. Foto Länsstyrelsen.

Den nu undertecknade avsiktsförklaringen blir en utgångspunkt i det fortsatta arbetet med det viktiga budskapet ”Tillsammans gör vi genomförandet av Agenda 2030 i Örebro län möjligt”.

Länsstyrelsen i Örebro län och landshövding Maria Larsson var den första landshövding att underteckna den nationella avsiktsförklaringen Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 hösten 2021. Nu har Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna tagit det vidare i Örebro län.

Agenda 2030 – regional avsiktsförklaring

Örebro läns avsiksförklaring för Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Kontakt