Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Älgjakten startar den 8 oktober

Illustration, älg

På lördag den 8 oktober startar älgjakten i Örebro län. Totalt planeras cirka 1 600 älgar att fällas under jakten. Jaktperioden kan pågå till och med januari nästa år.

Under älgjakten 2022/2023 får totalt cirka 1 600 älgar fällas i Örebro län enligt Länsstyrelsens älgskötselplan.

Därför bedrivs älgjakten

I Sverige finns relativt gott om älg och det är viktigt att älgstammen hålls på en lämplig nivå. Älgar orsakar skador på skogen och i Sverige är skadeläget totalt sett högre än de uppsatta målen. För att anpassa älgstammens storlek arbetar jägare och markägare tillsammans för att bedöma hur mycket älg som bör fällas. Bedömningen baseras på en rad olika faktorer, bland annat

  • hur stor älgstammen är
  • tillgången på föda
  • skadepåverkan som älgen har på skogen
  • antalet viltolyckor i trafiken
  • antalet vargrevir
  • hur älgarna påverkar vissa arter. Arter kan missgynnas av att älgen äter för mycket lövsly och lövträden som arterna är beroende av, hinner inte växa sig gamla.

Förhindra spridning av viltsjukdomar under jakten

Under jakten kan du hjälpa till att förhindra smittspridning av afrikansk svinpest. Det gör du genom att rapportera självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), inte slänga dina rester av matsäcken i naturen och se till att du som jägare har en utrustning som gjorts rent efter en eventuell jakt utomlands. Du kan också hjälpa SVA med provtagning av rådjur, älg och kronhjort för att bidra till att öka kunskapen om avmagringssjuka/CWD.

Det går bra att vara i skogen under jakten

Det går bra att vara i skog och mark även när det är älgjakt. Jägarna vet att andra rör sig i skogen och tar stor hänsyn till det. De två första veckorna av älgjakten är det som mest jägare ute. Skyltar med texten Jakt pågår betyder att du ska vara medveten om att jakt pågår och visa hänsyn till jägarna.

Du som går i skogen tänk på att

  • klä dig så att du syns väl, använd gärna en reflexväst
  • inte störa jakten, ge dig tillkänna och lämna lugnt platsen
  • ha hunden kopplad om du vet att jakt pågår.

Tänk också på att ta det lugnt i trafiken, speciellt i gryning och skymning då älgarna ofta rör sig.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss