Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya civilområden bidrar till stärkt motståndskraft

Den 1 oktober inrättas sex nya civilområden i Sverige, varav Örebro län ingår i det mellersta civilområdet. Indelningen är en del av den största satsningen som gjorts i modern tid för att återuppbygga och stärka vårt civila försvar.

Regeringen fattade i maj beslut om en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap och inrättade en högre regional nivå. Syftet är att återuppbygga, stärka och kraftsamla totalförsvaret. Reformen innebär bland annat att tio statliga myndigheter får ansvar för varsin beredskapssektor och att Sveriges 21 länsstyrelser delas in i sex geografiska civilområden.

För varje civilområde finns en ansvarig länsstyrelse, i det mellersta civilområdet är det Länsstyrelsen i Örebro län som ska leda arbetet. Sedan regeringens beslut har ett intensivt arbete pågått med att bygga upp ett civilområdeskansli i respektive civilområde.

Det här är ett viktigt steg framåt för att kunna återuppbygga ett starkt civilt försvar. Att införa civilområden gör att vi ytterligare kan stärka totalförsvaret och samverkan med Försvarsmakten, både i fredstid och i händelse av höjd beredskap. Jag är glad över att vi i Örebro län har fått förtroendet att leda det arbetet inom det Mellersta civilområdet, säger civilområdeschef Maria Larsson, landshövding i Örebro län.

Vad händer nu i det mellersta civilområdet?

Det mellersta civilområdet består av Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland, Södermanland, Uppsala och Örebro län. Det mellersta civilområdet är nu i en uppstartsfas med fokus på rekrytering och etablering av grundläggande former för arbetet. Arbetet sker i nära samarbete med länsstyrelserna i civilområdet och mellan de civilområdessansvariga länsstyrelserna.

Nästa steg är att civilområdet ska arbeta fram en enhetlig inriktning, både för det civila försvaret och för totalförsvaret inom civilområdet. Inriktningen för totalförsvaret ska tas fram i samarbete med Försvarsmakten. Arbetet inom civilområdet kommer också att ske i nära samarbete med andra myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Landers sex civilområden

Landet har totalt sex civilområden: Norra, Mellersta, Östra, Sydöstra, Västra och Södra. För varje område finns en utsedd ansvarig länsstyrelse.

Norra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelser som ingår i området: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Mellersta civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelser som ingår i området: Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro

Östra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelser som ingår i området: Stockholm och Gotland

Sydöstra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelser som ingår i området: Jönköping, Kalmar och Östergötland

Västra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Länsstyrelser som ingår i området: Halland och Västra Götaland

Södra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelser som ingår i området: Blekinge, Kronoberg och Skåne

Kontakt

Marienette Collin

Tf kommunikationschef

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss