Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mat och krisberedskap på Stortorget i Örebro på lördag

Flera personer sitter runt ett picknickbord och har trevligt. I bakgrunden grillar en person mat. Det är skymning så en person har en pannlampa.

Bild från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Vad gör du om maten tagit slut på hyllorna i butiken? På lördag den 1 oktober pratar Länsstyrelsen tillsammans med bland annat räddningstjänsten, Civilförsvarsförbundet och Röda korset om mat och krisberedskap på Stortorget i Örebro.

Krisberedskapsveckan är en årlig nationell informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Veckan anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och genomförs tillsammans med kommuner, myndigheter och frivilliga organisationer.

Årets tema är mat – av flera olika anledningar; pandemin, det försämrade säkerhetspolitiska läget och förra årets it-attack mot en större butikskedja. MSB har sett att fler människor har intresserat sig för tips som extra matförråd hem och att allt fler har intresserat sig för odling, matlagning, hållbarhet och förvaring av livsmedel.

Lördagens deltagare

Förutom Länsstyrelsen i Örebro län medverkar också Bilkåren, Lottakåren, Nerikes brandkår, Svenska kraftnät, Tekniska förvaltningen från Örebro kommun, Frivilliga automobilkårens riksförbund, Frivilliga radioorganisationen, Röda korset, Svenska brukshundsklubben och Civilförsvarsförbundet.

Bland annat kommer en Terrängbil 13, en Personbil 8, en brandbil, en bandvagn och ett hundekipage att visas upp.

Tid och plats: Den 1 oktober kl. 10–16, på Stortorget i Örebro.

Representanter från Länsstyrelsen och de andra aktörerna finns på plats hela dagen för att svara på frågor.

Kontakt