Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Järle kvarn saneras från kvicksilver

Järle kvarn, foto Mostphotos

Nästa vecka startar saneringen av ett mindre område vid Järle kvarn. I marken finns resterna av tidigare verksamhet och användning av kvicksilver. Förhoppningen är att i framtiden kunna använda kvarnen för utställningar.

År 2018 genomfördes en miljöteknisk undersökning vid Järle kvarn i Nora kommun. Prover togs på kvarnbyggnaden, utanför byggnaden och i sediment i en av kanalerna nedströms kvarnen. Proverna visade på förhöjda halter av kvicksilver i ett begränsat område utanför kvarnbyggnaden.

Saneringen startar måndag den 3 oktober och väntas pågå ett antal dagar. Det översta jordlagret utanför kvarnbyggnaden kommer att schaktas bort. En arkeolog kommer att finnas på plats vid grävningarna eftersom området är en fornlämning. Saneringen utförs av Svevia på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län, som förvaltar naturreservatet.

– Målet med saneringen vid Järle kvarn är att kvarnbyggnaden ska gå att använda och kunna hållas öppen för allmänheten för till exempel utställningar. En reparation av bron upp till övervåningen på kvarnbyggnaden planeras också, säger Rolf Wedding, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen.

Kvicksilver från tidigare verksamhet vid kvarnen

Kvicksilvret kommer från tidigare verksamhet i kvarnen och användes vid så kallad betning av säd. Betning innebär att den säd som ska sås behandlas, med till exempel växtskyddsmedel, för att skydda mot mögel och andra svampsjukdomar. Vid Järle kvarn hittades kvicksilver i anslutning till hantering av betat utsäde i kvarnbyggnadens källare, vid betningsmaskinen och utanför kvarnbyggnaden i jorden i närheten av ventilationsrörets mynning.

Betning av säd med kvicksilver förekom i Sverige från slutet av 1800-talet fram till 1966, då betning förbjöds, efter att det upptäckts att fåglar och rovfåglar påverkats negativt.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss