Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets nästa vandringsmecka invigs

Nittälven invigning Foto: Kjell Store

Foto: Kjell Store, Länsstyrelsen.

På lördag invigs naturreservatet Nittälven, som bjuder besökaren på vildmark i världsklass i länets nordligaste skogar. Reservatet binder samman flera reservat som tillsammans bildar ett stort sammanhängande område utmed hela älven: ett område större än Tivedens nationalpark.

Även om forsens brus är dominerande, finns det mycket mer att upptäcka i Nittälvsdalen. Som besökare kan du ströva i gamla skogar, vandra på torra tallhedar, längs bergsbranter, brandfält och myrmarker. Det finns gott om markerade stigar och inom något år kommer det finnas en 35 kilometer lång vandringsled utmed älven, som sammankopplar befintliga leder i anslutande reservat och Postleden.

– Området kring Nittälven har stor potential att bli länets nästa vandringmecka, tillsammans med Tiveden i söder. De senaste åren har Länsstyrelsen gjort stora satsningar i området genom att återskapa forsmiljöer och våtmarker. Vi har också genomfört naturvårdsbränningar, för att väcka nytt liv i specifika arter, säger Kjell Store, reservatsförvaltare, Länsstyrelsen.

På lördag invigs reservatet av landshövding Maria Larsson och Per Skoog, tidigare naturvårdschef på Stora Enso Region Öst.

Välkommen till den nya entré Kolbron, med vindskydd, grillplats och startpunkt för flera nymarkerade leder. Dagen bjuder på prova-på-packrafting, arbete i vatten, guidningar och vandring. Arrangerar dagen gör Länsstyrelsen i Örebro län i samarbete med Hopajola Länk till annan webbplats..

Välkommen till invigningen på lördag!

När: lördag den 24 september klockan 11.00–16.00

Plats: Invigningen sker vid entrén Kolbron som ligger cirka 5 kilometer väster om Kopparberg.
Observera att vid entré Kolbron finns enbart ett fåtal parkeringsplatser. Vi hänvisar istället till vägen mot Römyren, cirka 500 meter från Kolbron, där det finns gott om plats att parkera längs med vägen.

Program och vägbeskrivning finns på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss