Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Björnarna i Örebro län ska räknas

björn dricker vatten i skogen

Foto: Martin Carlsson

Under hösten kommer antalet björnar i länet att inventeras genom att samla in björnspillning. Länsstyrelsen ansvarar för inventeringen och jägare och andra som rör sig i skog och mark får gärna hjälpa till. Inventeringen börjar den 21 augusti och slutar den 31 oktober.

Insamling av björnspillning är sedan 2001 den huvudsakliga inventeringsmetoden för brunbjörn i Sverige. Inventeringen görs vart femte år, den senaste gjordes år 2017. Syftet är att ta reda på björnstammens storlek och utbredning, vilket sedan blir ett viktigt underlag i förvaltningen av björnstammen.

Under senare år har observationer av björn rapporterats in av allmänheten i Örebro län. Flest är observationerna från länets norra och västra delar, men det händer att björnar vandrar genom hela länet. Oftast rör det sig om unga hannar som är på vandring från kärnområdet i Dalarna. Det är troligt att björnar övervintrar i länet, men ännu har inga honor med ungar kunnat fastställas.

Så går inventeringen till

Insamlingen av björnspilling görs av Länsstyrelsen, jägare och andra intresserade. Under hösten är det vanligt att björnspillningen innehåller mycket bär, vilket gör att den kan urskiljas från annan djurspillning. Dessutom är det vanligt att björnspillning hittas på skogsbilvägar, stigar och platser där man tidigare lämnat slaktavfall från vilt.

Länsstyrelsen distribuerar särskilda provtagningskit som finns att hämta på olika platser i länet. Kitten innehåller blankett med instruktion, provrör, streckkodsetiketter och svarskuvert.

Insamlad spillning skickas till Naturhistoriska riksmuseet som registrerar och analyserar dem. Analysarbetet påbörjas hösten 2022, och det preliminära resultatet från inventeringen beräknas vara klart sommaren 2023.

Information till dig som vill inventera björnspillning

Du som vill inventera björnspillning behöver hämta ett provtagningskit. Du hämtar provtagningskit hos:

 • Länsstyrelsen i Örebro län, Stortorget 22, Örebro
 • Dalviks Kvarn i Löa i Kopparberg.
 • Nora Jakt och Sportskytte i Nora.
 • Mickes skog och trädgård i Hällefors.

Om du inte vill eller har möjlighet att ta egna prov kan du kontakta Länsstyrelsens fältpersonal eller registrera spillningen på Skandobs.se eller via app skandobs. Bifoga bild på spillningen. Länsstyrelsens fältpersonal kommer då att åka ut och samla in prov.

Om du hittar en björnspillning men inte har tillgång till ett provtagningskit kan du samla in en bit av spillningen i en ren påse eller liknande. Därefter skaffar du ett provtagningskit via närmaste utlämningsställe eller kontaktar Länsstyrelsen.

När du hittar en björnspillning ska du:

 1. Stoppa en bit spillning motsvarande en tumnagels storlek (cirka 1 kubikcentimeter) i provröret.
 2. Markera med en kvist eller liknande att du tagit ett prov från björnspillningen eller helst skrapa undan spillningen så den inte inventeras igen.
 3. Märk röret och blanketten med varsin identisk streckkodsetikett.
  (Om du noterar streckkoden kan du söka rätt på provet i Rovbase, rovbase.se).
 4. Skriv ditt namn och telefonnummer samt platsens koordinater på blanketten.
 5. Posta blanketten och provröret i det förfrankerade svarskuvertet så fort som möjligt.

Det är mycket viktigt att ange exakt var du hittade spillningen

För varje prov ska du ange kartkoordinater för fyndplatsen. Platsens koordinater ska anges i formatet RT90 eller SWEREF 99 TM, som kan fås i din GPS, alternativt i mobiltelefon via exempelvis via Eniro eller hitta.se. Du kan även skicka med en kartskiss med kryssmarkering om du är osäker på koordinaterna.

Inventeringen fortsätter hela perioden 21 augusti – 31 oktober.

Inventeringen pågår under hela perioden. Rapportera eller samla därför in spillning, även om du hittar en ny spillning på en plats där du hittat spillning tidigare.

Göte Grund, telefon 073-041 54 79

Per Ahlqvist, telefon 010-224 86 39

Håkan Gibro, telefon 010-224 86 41

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss