Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu öppnar ansökan om krisstöd för animalie- och växthussektorn

Till vänster: Tre svarta och vita kor som tittar mot kameran. Till höger: Insidan av ett växthus med gröna växter.

Foto: pexels.com

Från och med idag, den 9 augusti, kan du som är producent inom animalie- och växthussektorn söka krisstöd för ökade kostnader på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Stöden är till för dig som haft ekonomisk påverkan på din verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget. Det kan till exempel vara ökade kostnader för bränsle, utsäde och djurfoder.

Ansökningsperioden för de båda krisstöden är mellan den 9 augusti till den 20 september 2022.

Sök krisstöd för animaliesektorn

För att få stöd inom animalieproduktion ska du ha haft kostnader för produktion av de djurslag som omfattas av stödet efter den 1 februari 2022. Det sammanlagda värdet av ansökan måste även uppgå till minst 5000 kronor. För att få ta del av stöden ska produktion ha förekommit på företaget under februari 2022.

Djurkategorier som omfattas av stödet:

  • Slaktsvin
  • Gris, äldre än 6 månader, för smågrisproduktion
  • Mjölkkor
  • Övriga hondjur av nöt, äldre än ett år
  • Handjur av nöt, äldre än ett år
  • Får och get, äldre än ett år.

Krisstöd för animaliesektorn

Sök krisstöd för växthussektorn

För att få stöd inom växthussektorn krävs att växthusytan har använts i verksamhet för odling av frukt, bär, grönsaker, svamp, groddar, kryddväxter eller prydnadsväxter under hela eller en del av perioden februari–juni 2022. Stödet beräknas utifrån kvadratmeter uppvärmd växthusyta och måste vara minst 250 kvadratmeter.

Krisstöd för växthusproduktion

Kontakt

Frågor om krisstöden:

Jenny Larsson

Avdelningschef, avdelningen för jordbruk och djur

Länsstyrelsen Gävleborg

Telefon 010-2251457

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss