Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventering av sjögull i Väringen och Arbogaån

gul vattenväxt med gröna blad i en sjö

Blommande sjögull, foto Peter Olsson Scholz

Den invasiva vattenväxten sjögull kommer under kommande veckor att inventeras i sjön Väringen och delar av Arbogaån. Inventeringen genomförs med hjälp av drönare för att se hur pass spridd arten är.

En drönare kommer därför att flyga över området och ta foton under perioden den 11 juli – den 14 augusti. Drönaren flyger på en sådan höjd att personer inte kan bli identifierade.

Inventeringen utförs av Hogda skog på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län. 

Sjögull kan ställa till med problem om den sprider sig

Sjögull är en invasiva art som myndigheter och andra på olika sätt försöker att bekämpa. Sjögull kan breda ut sig över stora ytor, och växtdelar som lossnar kan driva i väg, slå rot och bilda nya kolonier. 

Sjögull introducerades i sjön Väringen som prydnadsväxt på 30-talet. Endast ett fåtal exemplar lyckades etablera sig, men växten spred sig ändå. Sjögull växer tätt och försämrar ljusinsläppet vilket påverkar andra vattenlevande djur och växter negativt. När sjögull dör sjunker den till botten och bidrar till syrefattigare bottnar. Sjögull påverkar också människor genom att försvåra för bad, fiske och båttrafik.

Tänk på att:

  • Göra rent båten och eventuella redskap om du vet att du varit i en sjö där det finns sjögull. Annars riskerar du att sprida sjögulll vidare till andra sjöar.
  • Undvika att simma, åka båt eller vattenskoter genom sjögull eftersom du kan fastna.
  • Inte sprida sjögull genom att plantera eller dela med dig av befintliga plantor.
  • Inte slå sjögull om du inte är helt säker på att samtliga växtdelar kan tas om hand om.
  • Det är förbjudet att använda växtskyddsmedel i eller i närheten av vattensystem.

Kontakt