Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu öppnar ansökan om krisstöd för fjäderfä

Från och med idag den 27 juni kan du som är producent inom fjäderfäsektorn söka krisstöd för ökade kostnader i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Söker gör du via länsstyrelsens e-tjänst. Samtliga ärenden som berör krisstöd för fjäderfäsektorn handläggs och administreras av Länsstyrelsen i Östergötland.

Stödet är till för dig som haft en ekonomisk påverkan på din verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget. Det kan till exempel vara ökade kostnader för bränsle, utsäde och djurfoder. För att få ta del av stödet ska produktion ha förekommit på företaget under februari 2022.

Vad innebär stödet och vem kan söka det?

Stödet är uträknat efter helårsproduktion och kommer att beräknas utifrån det antal djur du hållit, levererat eller slaktat under 2021. Om 2021 års siffror av något skäl inte är representativa för din produktion 2022 (till exempel på grund av utbrott av smittsamma djursjukdomar, generationsskifte, nystart eller utökning av produktionen) så har du möjlighet att redovisa de siffror som är representativa för produktionen 2022.

För att vara berättigad till stödet krävs även att du är medlem i någon form av omsorgsprogram eller hållbarhetsprogram, som exempelvis Svenska äggs omsorgsprogram och Svensk fågels kontrollprogram.

Det finns en undre stödgräns på 5000 kronor. Om du inte håller tillräckligt många djur för att nå upp till den stödnivån kommer du inte ha möjlighet att få ta del av krisstödet.

Så söker du stödet

Stödet söks via en e-tjänst på Länsstyrelsens hemsida. Ansökan är öppen från den 27 juni till den 9 augusti 2022. För att skicka in ansökan behövs en E-legitimation.

Krisstöd för fjäderfäsektorn

För att kunna ta del av stödet måste du ha ett konto för utbetalning registrerat hos Jordbruksverket. Du kontrollerar ditt konto och dina kontouppgifter genom att logga in på Mina Sidor på jordbruksverket.se

Mina sidor på Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Ansök via pappersblankett

Kontakta Länsstyrelsen Östergötland om du har behov av att ansöka via pappersblankett. Du når länsstyrelsen via e-post:

enheten.for.jordbrukarstod.ostergotland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 55 77

Du kan läsa mer information om och ansöka om krisstöd på sidan Krisstöd till fjäderfäsektorn

Kontakt

Jenny Larsson
Nationell kontaktperson

Länsstyrelsen Gävleborg