Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad sysselsättning inom statlig sektor

Illustration av första sidan av rapporten med Länsstyrelsernas logotyp, karta över Sverige och texten: Kartläggning av statlig närvaro och service

Länsstyrelsen har för andra året i rad kartlagt och analyserat Sveriges statliga närvaro och service. Kartläggningen visar att sysselsättningen ökat inom statlig sektor och som mest i Örebro län. Kartläggningen visar också att antalet myndigheter ökar nationellt samtidigt som antalet arbetsställen minskar.

Sedan 2016 har antalet sysselsatta inom statlig sektor ökat med 13 200 personer. Som störst var ökningen mellan de senaste två mätåren, 2019 och 2020. Störst ökning syns i Skåne, Örebro och Stockholms län. Örebro län har den största procentuella ökningen av antalet sysselsatta mellan åren 2016 och 2020. Ökningen är 29 procent vilket motsvarar cirka 2 126 sysselsatta. Ökningen har skett i alla län utom Norrbotten och Västmanland.

– Ökningen av antalet sysselsatta skulle kunna vara en effekt av pandemin då flera myndigheter anställde mer personal, säger Linda Wiklund som är nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service.

Totalt är cirka 265 000 personer sysselsatta inom statlig sektor i Sverige. Drygt hälften är sysselsatta inom storstadslänen – Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Fler myndigheter men färre arbetsställen

Kartläggningen visar också att sedan 2016 har den statliga närvaron ökat med fyra myndigheter i landet, men minskat med 282 arbetsställen (fysiska platser där verksamheten bedrivs) . Procentuellt sett är minskningen dock marginell då den ligger på 1 procent av det totala antalet arbetsställen. I Örebro län har en myndighet tillkommit jämfört med för fem år sedan, Statens servicecenter. Antalet arbetsställen har under samma tidsperiod minskat med tolv stycken.

– Kartläggningen visar att vissa län haft en större minskning av antalet arbetsställen än andra, även om det skett en minskning i samtliga län. I Stockholm har minskningen varit störst, säger Linda Wiklund.

Kontakt

Linda Wiklund

Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss