Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut, Saab Bofors Test Center AB, Örebro och Nora kommuner

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län har den 10 juni 2022 meddelat beslut i ärende angående tillstånd enligt miljöbalken till Saab Bofors Test Center AB att på fastigheterna Utterbäck 1:4, Bofors Skjutfält 4:2, Bofors Skjutfält 4:4, Hovmanstorp 2:1, Tolsboda 2:4, Nora Stads Öken 1:1, Bocksboda 1:3, Gamla Pershyttan 5:13, Gamla Pershyttan 3:18, Nya Pershyttan 2:6 i Karlskoga, Örebro och Nora kommuner bedriva skjutfält (Bofors skjutfält).

Beslutet finns tillgängligt på Tillväxt- och tillsynsförvaltningen i Karlskoga kommun till och med den 15 juli 2022.

För att överklaga

Beslutet kan överklagas. För att överklaga ska brev om detta inkommit senast den 15 juli 2022 till:

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

eller orebro@lansstyrelsen.se

Ärendets diarienummer, 551-7340-2021, bör anges.

Kontakt