Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En dag om Destination Tiveden

Foto: Länsstyrelsen

Den 10 maj bjöd Länsstyrelsen in kommuner och regioner till Ösjönäs för att diskutera samverkan kring destinations- och landsbygdsutveckling i området i och kring nationalparken i Tiveden.

På mötet deltog både tjänstepersoner och politiker och flertalet chefer och medarbetare från Länsstyrelsen. Länsråd Anna Olofsson hälsade alla välkomna och konstaterade att det är en fantastisk naturrikedom vi delar på gränsen mellan Örebro län och Västra Götalands län.

Länsrådet hälsade välkomna, foto Länsstyrelsen.

Ett ökat besökstryck medför också utmaningar

Intresset för och nyfikenheten på det trolska Tiveden är stort. Besökssiffrorna ökar stadigt, och under förra året ökade antal besökare med 8 procent. Ökningen är framför allt knutet till Tivedens nationalpark, men också till Tivedenområdet som helhet. Det är i grunden positivt, men medför även utmaningar som till exempel ökad trafik, trängsel och nedskräpning. För att fortsätta utveckla Tiveden som en fantastisk plats att besöka och samtidigt värna om värden för boende och naturen krävs samordning över kommun- och länsgränser. Målet är att tillsammans åstadkomma en långsiktig och hållbar utveckling i området.

Nästa steg är en gemensam målbild för området

Länsstyrelsen har tagit fram ett underlag som diskuterades på mötet. Underlaget beskriver de behov som identifierats, förslag på vad vi vill uppnå och hur vi kan göra det. Nästa steg är att ta fram en gemensam målbild för området.

Kontakt