Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen arrangerade demokratikonferens kring hot och hat mot politiker

Demokratidagen

Talman Andreas Norlén öppningstalade på Demokratidagen.

Fredag 6 maj träffades förtroendevalda och tjänstepersoner från länets kommuner för att mötas kring hur de gemensamt kan värna demokratin och det politiska samtalet. 

Talman Andreas Norlén inledde konferensen och konstaterade att den svenska demokratin står stark med ett högt valdeltagande, fri och oberoende media och ett förhållandevis högt förtroende för offentliga institutioner. Att förtroendevalda utsätts för hat, hot och våld är dock ett hot mot vår demokrati som måste adresseras. Vi får aldrig ta demokratin förgiven och vi behöver alla bidra på det sätt vi kan poängterade han.

Länsstyrelserna har gemensamt ett regeringsuppdrag att uppmärksamma demokratin och genomföra aktiviteter på demokratiområdet. Konferensen i fredags var en del i det arbetet.

- Förra året var vi det första län som skrev under demokratikommitténs demokratideklaration där vi lovade att verka för att stärka demokratin och minska hoten. Den här dagen är en del av det vi lovade när vi skrev under. I år är det valår i Sverige och vi behöver skydda demokratin på alla tänkbara sätt, sa landshövding Maria Larsson.

Anna-Lena Pogulis från SKR inledde med att berätta om deras arbete och uppföljningar kring hat och hot generellt och specifikt i digitala miljöer. En undersökning som SKR genomfört visar att var fjärde förtroendevald varit utsatt för hat, hot eller våld under 2020. Inför valåret har SKR tagit fram en webbutbildning, Tryggt valår Länk till annan webbplats., som stöd till förtroendevalda och politiska partier.

Efter det redovisade Anna Gavell Frenzell från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) resultatet från Politikernas trygghetsundersökning som genomförs vartannat år. BRÅs undersökning visar att utsattheten för förtroendevalda ökar i samband med valår och de senaste åren kan man se att kvinnor i högre utsträckning än män uppger att de varit utsatta för hot, trakasserier och våld.

Thomas Denk är professor i statskunskap vid Örebro universitet och deltog som föreläsare på konferensen. Han menar att politiska samtal under valrörelsen är viktiga för demokratins framtid och stabilitet. Thomas Denk gav fyra olika perspektiv kring vilka principer som ska vara vägledande för det politiska samtalet, innan deltagarna själva fick reflektera över hur man vill att det politiska samtalet ska vara och vad man själv kan bidra med i sin organisation för att nå dit. Deltagarna utbytte erfarenheter och tips kring hur man arbetar idag och kan arbeta framåt i respektive organisation. Thomas avrundade med medskicket att alla som deltog på konferensen i sina olika roller måste fortsätta att vara goda demokratiska förebilder, om människor tystnar så tystnar demokratin!

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss