Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets första servicekontor för statlig och kommunal service

Idag invigdes Servicecenters nya besökslokal i centrala Örebro. Länet får därmed sitt första Servicecenter som ger invånarna möjlighet att uträtta såväl statliga som kommunala ärenden på en och samma plats. Länsstyrelsen är en av de aktörer som varit drivande för att förverkliga initiativet.

Statens servicecenter har sedan tidigare haft kontor i centrala Örebro. Men nu flyttas kontoret till nya lokaler vid Olof Palmes torg för att den statliga och kommunala servicen ska kunna ges under samma tak. Genom flytten får invånarna alltså både kommunal service och service från myndigheter som Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Arbetsförmedlingen i en och samma besökslokal. Sedan tidigare har Statens servicecenter besökskontor i Örebros stadsdel Vivalla samt i kommunerna Karlskoga och Lindesberg.

När Servicecentret invigdes idag höll civilminister Ida Karkiainen tal. Hon betonade vikten av en stark statlig närvaro där fler Servicecenter ska öppnas runt om i Sverige. Under invigningen klipptes inget band, istället knöts ett band upp, som en symbolik för hur kommunen och Statens servicecenter gemensamt ”löser upp knutar” genom satsningen.

Tidigare i år gav länsstyrelserna ut en kartläggning över hur Sveriges statliga närvaro och service ser ut runt om i landet. Enligt kartläggningen har Örebro län en högre geografisk närhet till servicegivande myndigheter än i landet som helhet. Kartläggningen togs fram av Länsstyrelsen i Örebro län i samarbete med övriga länsstyrelser.

I Sverige finns nu totalt sett liknande satsningar för service från både kommun och stat i tre län. Förutom i Örebro län finns liknande samarbeten i Blekinge och Skåne.

Kontakt

Linda Wiklund

Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss