Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillfälliga smittskyddslagar upphör och covid-19 klassas inte längre som allmänfarlig

I dag upphör den tillfälliga covid-19-lagen att gälla. Likaså lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Samtidigt sker ändringar i smittskyddslagen som gör att covid-19 inte längre klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Lagarna som idag upphör låg till grund för de uppdrag som länsstyrelsen haft om att stödja kommunerna att förhindra smittspridning på restauranger, barer och kaféer och genomföra tillsyn av att verksamheter genomför åtgärder för att förhindra smittspridning. Den 9 februari upphörde kraven på smittskyddsåtgärder på serveringsställen och de flesta restriktioner enligt covid-19-lagen. Länsstyrelsen har sedan dess haft beredskap att återuppta tillsynen om läget skulle ändras.

Även om covid-19 inte längre klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom är den fortfarande anmälningspliktig. Genom att sjukdomen är anmälningspliktig underlättas smittspårning och motverkande av spridning.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss