01 jun 2022 klocka 13.00 - 15.00

Investera i barns hälsa och utveckling

Illustration på en grupp människor i olika åldrar.

Illustratör: Eva Lindén

Välkommen till en webbsändning med information om föräldraskapsstöd som verktyg i det förebyggande arbetet mot kriminalitet, missbruk, våld, psykisk ohälsa och utanförskap.

Den 1 juni, internationella dagen för föräldrar, sätter vi fokus på hur du som beslutfattare, chef eller du som arbetar strategiskt med frågor kopplat till barn kan bidra till barns rätt att växa upp under goda, jämlika och trygga förhållanden. Det gör vi genom att uppmärksamma arbetet med stöd i föräldraskapet till alla föräldrar. Vi vill visa på hur du kan göra skillnad!

Målgrupp

Webbsändningen vänder sig främst till beslutfattare, chefer eller dig som arbetar strategiskt med frågor kopplat till barn.

Program

Varför ska samhället erbjuda föräldrar föräldraskapsstöd?

Många av de risk- och skyddsfaktorer som identifierats i forskning, för att påverka barns framtid, är gemensamma – oavsett om det handlar om att förebygga kriminalitet, missbruk, våld, psykisk ohälsa eller utanförskap. Barnets allra viktigaste relation är den till sina föräldrar. Forskningen är tydlig med att trygga och kärleksfulla relationer mellan barn och föräldrar är en av de viktigaste skyddsfaktorer samhället kan stärka för att skydda barnet.

Madelene Larsson, nationell samordnare länsstyrelsernas föräldraskapsstödsuppdrag.

Förebygga att barn hamnar i riskzonen för kriminalitet - vilken betydelse har föräldraskapsstöd?

Polisen rapporterar att allt fler barn kommer in på en kriminell bana allt tidigare i livet. En lägesbeskrivning presenteras, föräldrarnas betydelse och vad som behöver göras för att komma tillrätta med den negativa utvecklingen.

Carin Götblad, polismästare på nationella operativa avdelningen, NOA.

Förebygga våld – vilken betydelse har föräldraskapsstöd?

Föräldraskapsstöd kan motverka normer som bidrar till förtryckande och kränkande behandling av barn. Genom ökad medvetenhet om konsekvenserna av destruktivt föräldraskap kan föräldrar bryta negativa mönster och få hjälp att stärka normer som fungerar som skyddsfaktorer mot våld, till exempel strategier för att utveckla ett jämställt, lyhört föräldraskap och tillgodose barns rättigheter.

Karin Ljung Aust, Utredare, Jämställdhetsmyndigheten.

Vilket hälsoekonomiskt värde finns av tidiga insatser och föräldraskapsstöd för barn och unga?

Föräldraskapsstöd har i forskning visat sig vara en effektiv metod för att förebygga och minska beteendeproblem bland barn och förbättra föräldrars välmående och föräldrarelaterad stress. Men vad säger forskningen om de ekonomiska konsekvenserna? Kan vi underbygga våra argument för att satsa på tidiga insatser som föräldraskapsstöd genom att visa att de är ekonomiskt lönsamma?

Inna Feldman, docent i hälsoekonomi, Uppsala universitet.

Kommuner som satsat på investeringar i föräldraskapsstöd

Hur kan kommuner bidra och skapa förutsättningar för att föräldrar erbjuds föräldraskapsstöd? Goda exempel från några kommuner presenteras.

Anmäl dig via Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats:

Investera i barns hälsa och utveckling på Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats

Var:
Digitalt. Webbsändningen sker via Länsstyrelsen Skånes Youtube-kanal. Länk kommer skickas ut innan sändningen. Vi uppmuntrar dig att titta tillsammans med kollegor.
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
29 maj 2022

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss