Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens besked till regeringen idag: läget i länet är stabilt

Länsstyrelsen i Örebro län

Under tisdagen sammanställde Länsstyrelsen i Örebro län den samlande lägesbilden med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och vilken påverkan det får och kan få för länet.
I nuläget rapporterar kommunerna att läget bedöms som stabilt.

Länsstyrelserna ska från och med denna vecka redovisa veckovisa regionala lägesbilder till Regeringskansliet om hur Rysslands invasion av Ukraina påverkar det svenska samhället. Enligt uppdraget från regeringen ska lägesbilderna redovisa effekterna av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde, såsom migrationsrelaterade frågor, cybersäkerhet, desinformation, påverkan på samhällsekonomin, samhällets funktionalitet och andra konsekvenser i berörda län.

- Vi har ökat kontakterna och samverkan med kommuner, civilsamhälle, näringsliv och statliga aktörer som migrationsverket, Polismyndigheten och Försvarsmakten. Det är positivt att se hur mycket god vilja det finns här hemma hos alla parter när det gäller att samarbeta och hjälpa till, säger landshövding Maria Larsson. Den samlade lägesbilden för denna vecka visar att läget i länets kommuner i nuläget bedöms som stabilt och kommunernas tyngdpunkt ligger i planering för flyktingmottagande.

Länsstyrelserna ska samordna informationsinhämtning från kommuner och regioner som andra statliga myndigheter vid behov behöver genomföra. Länsstyrelserna ska även kunna bistå andra statliga myndigheter med att förmedla information till kommuner, regioner och andra berörda aktörer på regional nivå.
Lägesbilden ska rapporteras en gång per vecka.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss