Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Föräldraskapsstöd ger nyanlända föräldrar mer förtroende för vård och socialtjänst

Utbildningen ”Föräldraskap i Sverige” som just nu sprids i Örebro län riktar sig till nyanlända och utrikesfödda föräldrar. En färsk nationell utvärdering av utbildningen visar att föräldrar som deltagit i träffarna har fått en ökad tillit till socialtjänst och sjukvård och det stöd de kan få samt en ökad trygghet i sitt föräldraskap.

Att vara ny i Sverige kan innebära många nya saker att lära sig. För att underlätta etableringen och delaktigheten i det svenska samhället erbjuder kommunerna samhällsorientering till dem som har fått uppehållstillstånd och har ett etableringsprogram eller har kommit hit som anhöriginvandrare.

– Länsstyrelsen såg ett större behov hos målgruppen av att diskutera frågor kring föräldraskap och hur det är att vara förälder i det svenska samhället, säger Ingela Fredriksson, integrationssamordnare hos Länsstyrelsen i Örebro län.

Under åren 2016–2018 tog Länsstyrelsen hjälp av Stockholms stads socialförvaltning för att utveckla ett särskilt program för nyanlända och utrikesfödda föräldrar, ”Föräldraskap i Sverige”. Syftet med utbildningen är att ge föräldrar information om hur förskola, skola, vård och socialtjänst fungerar, om föräldrars och barns rättigheter och skyldigheter samt jämställdhet.

Med stöd av Länsstyrelsens utvecklingsmedel Flyktingguider och familjekontakter, §37a, har ett 30-tal gruppledare i Örebro län utbildats som nu erbjuder gruppverksamhet för nyanlända föräldrar i länets samtliga kommuner. Insatsen sker i samverkan mellan länets folkhälsoteam och folkbildningen och är mycket uppskattat av deltagande föräldrar.

Utvärdering visar att stödet gör skillnad

Programmet ”Föräldraskap i Sverige” utvärderades nyligen av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm och Karolinska Institutet. Resultatet visar att föräldrar som deltagit i träffarna har fått en ökad tillit till socialtjänsten och sjukvården. De har även fått ökad kunskap om vilket stöd som socialtjänst, vård och skola kan erbjuda barn och föräldrar. Dessutom har föräldrar blivit tryggare i hur de kan sätta gränser för barn enligt svensk lag och det syns en positiv förändring när det gäller uttryck av hedersrelaterad kultur.

”Föräldraskap i Sverige” erbjuds i dag i cirka 90 kommuner i Sverige. Den nationella spridningen av programmet sker i samarbete med Bris. Träffarna leds av utbildade gruppledare från verksamheter som på olika sätt kommer i kontakt med målgruppen. I dag finns cirka 500 utbildade gruppledare i hela landet.

Föräldraskap i Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens arbete med föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja länets kommuner, regionen och andra föräldraskapsstödjande aktörer i arbetet med att erbjuda alla föräldrar med barn upp till 18 år stöd i föräldraskapet. Syftet är att stärka föräldraförmågan och relationen mellan föräldrar och barn.

Föräldraskapsstöd

Länsstyrelsens arbete med integration

Länsstyrelsen har flera olika uppdrag inom integrationsområdet. Det handlar bland annat om att samordna och att stödja kommunerna i deras mottagandet och etableringen av nyanlända personer samt att förmedla utvecklingsmedel

Integration

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss