Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Med anledning av det förändrade omvärldsläget

Illustration, tre kronor

Natten till torsdagen den 24 februari inledde Ryssland en invasion av Ukraina. Sverige fördömer invasionen. I Örebro län sammankallade landshövding Maria Larsson under torsdagen det Regionala rådet för totalförsvar och Länsstyrelsen arbetar nu aktivt utifrån rådande läge.

Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar för krisberedskap och civilt försvar i länet. Länsstyrelsen är också sammankallande för det Regionala rådet för totalförsvar i länet.

– Länsstyrelsens utökar just nu sin omvärldsbevakning, analys, samverkan och informationssamordning utifrån hur det förändrade säkerhetsläget kan påverka Örebro län, säger Stina Sjölin, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Örebro län.

I nuläget har Försvarsmakten bedömt att det inte föreligger ett direkt hot mot Sverige. Men däremot kan vi komma att påverkas och det finns risk för störningar av samhällsviktiga verksamheter.

Viktigt med källkritik

Vid allvarliga händelser är det extra viktigt med källkritik. Det är viktigt att värdera informationen och inte föra vidare information som man inte helt säkert vet är tillförlitlig.

Bekräftad information om allvarliga händelser får du alltid via svenska myndigheter, såsom MSB, Försvarsmakten och polisen. Krisinformation.se sammanställer och förmedlar information från myndigheter, kommuner och andra ansvariga aktörer.

Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld (Krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Oro hos barn och unga

Många barn och unga känner oro med anledning av situationen i Ukraina. Information och bilder sprids via bland annat sociala medier som kan kännas skrämmande. Det är viktigt att vi som är vuxna lyssnar på barnen och samtalar om vad det är som händer och om den oro de känner.

Försvarsmakten har tagit fram råd för hur föräldrar, skolpersonal och andra vuxna kan prata med barn om deras oro.

Att prata med barn om oro för omvärldsläget (Försvarsmakten) Länk till annan webbplats.

På sidan barnens rättigheter har vi samlat länkar till flera olika nationella aktörer med information om att bemöta barns oro:

Bemöta barns oro på sidan Barnets rättigheter och barnkonventionen

Information på andra språk

Broschyren När krisen eller kriget kommer finns översatt till femton språk. Den finns också på lättläst svenska, som inläst på svenska och engelska, i punktskrift och på teckenspråk.

Om krisen eller kriget kommer på flera språk Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Sjölin

Beredskapsdirektör

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss