Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen blixtinkallar regionala
totalförsvarsrådet i dag

Illustration, tre kronor

Med anledning av händelserna i Ukraina sammankallar Länsstyrelsen nu det regionala totalförsvarsrådet för att ge information om läget. Redan klockan 12 i dag samlas rådet.

Det regionala rådet består av beslutsfattare och chefer från samtliga kommuner, räddningstjänst, Region Örebro län, Polisområde Örebro län, SOS Alarm, Civilförsvarsförbundet och Militärregion väst.

Landshövding Maria Larsson deltog i morse i en samverkanskonferens med 60 andra myndighetschefer där händelserna i Ukraina var på agendan. Försvarsmakten har bedömt att det inte föreligger ett direkt hot mot Sverige. Men däremot kan vi komma att påverkas. Det finns risker för störningar av samhällsviktiga verksamheter.

– Det är ett bra tillfälle att ta fram broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” för att vara så väl förberedda som möjligt, säger Maria Larsson

Broschyren kan laddas ner via MSB.se Om krisen eller kriget kommer (msb.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss