Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årsredovisning 2021

2021 har präglats och dominerats av pandemin, både för länet och för Länsstyrelsens arbete. För att minska smittspridningen har vi genomfört 2 575 tillsynsbesök av butiker, gym, gallerior och liknande. Vi har också arbetat för att öka takten för en klimatsmart omställning, bidra till en hållbar vildsvinsstam, utveckla länets friluftsliv och förebygga brott och minska våldet i länet.

Pandemin har präglat året

Hanteringen av coronapandemin har präglat och dominerat såväl tillståndet i länet som Länsstyrelsen i Örebro läns arbete under 2021. Året rivstartade med ett nytt uppdrag till länsstyrelserna att utöva tillsyn över den nya covid-19-lagen. För att minska risken att länets invånare blev smittade av corona har vi under året har vi genomfört 2 575 tillsynsbesök.

Energi och klimat i fokus

Under 2021 har ett nytt energi- och klimatprogram för länet antagits av Länsstyrelsen tillsammans med Region Örebro län. Vi använder de nationella målen men nedbrutna till regional nivå. För att öka takten i arbetet har vi även etablerat Örebro län energi- och klimatråd, tillsammans med Regionen. I rådet ingår representanter för 20 större företag som har potential att göra skillnad i klimatarbetet, branschorganisationer samt representanter från det offentliga i hela länet.

Vildsvin som livsmedel

För att bidra till en hållbar vildsvinsstam har Länsstyrelsen arbetat för att öka intresset för vildsvinskött. Vi har bidragit till att ett större livsmedelsföretag nu planerar att producera snabbmat baserad på vildsvin, som 300 personer har fått provsmaka. För att bidra till att minska skador av vildsvin i marker och trafik har också en ny förvaltningsplan för vildsvin beslutats.

Ut i naturen

En rundresa har gjorts av landshövdingen till alla tolv kommuner i länet i samband med Friluftslivets år. Vid varje aktivitet har företrädare för kommun, näringsliv och civilsamhälle deltagit och diskussioner om utveckling av friluftslivets har förts. Det har lett till 22 punkter som i samverkan med länets kommuner kan utveckla friluftslivet ytterligare.

Förebygga brott och våld

Vi arbetar för att förebygga brott och minska våldet i länet och har tillsammans med länets kommuner och polisen tagit fram en strategi för vårt gemensamma arbete. Vi samarbetar också med polisen inom satsningen Sluta skjut. För att motverka mäns våld mot kvinnor har vi under året hållit utbildningar och fortsatt driva nätverk som fokuserar på frågor som kvinnofrid, hedersrelaterat våld och förtyck samt prostitution och människohandel.

Läs mer i vår årsredovisning

Om detta, och mycket mer, kan du läsa om i vår årsredovisning för 2021.

Årsredovisning 2021 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss