Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny ansökningsomgång av omsättningsstöden

Person som sitter vid ett skrivbord med en laptop, som tittar ned på papper på skrivbordet.

Foto: Pexels.com.

Den 9 februari öppnar ansökan för stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som har drabbats ekonomiskt till följd av coronapandemin. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna.

Sedan i november 2020 har vissa företagare kunnat söka stöd för omsättningstapp som orsakats till följd av coronapandemin. Regeringen har förlängt stöden vid ett flertal tillfällen och från den 9 februari finns det återigen möjlighet att söka stöd för omsättningstapp som uppstått under december 2021 och januari-februari 2022.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Omsättningsstöd till handelsbolag

Länsstyrelserna har fortsatt i uppdrag att handlägga och besluta om de förlängda stöden. Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

– Regeringen har meddelat att beslutade stödåtgärder inte kommer att påverkas av att många av restriktioner tas bort den 9 februari. Det innebär bland annat att omställningsstöd- och omsättningsstöden ligger kvar under hela februari. Vi hoppas kunna hjälpa de företagare som har utmaningar under övergångsperioden till en vardag utan restriktioner, säger Kristi Ahlstrand, nationell samordnare för de båda omsättningsstöden.

Sedan i november 2020 har länsstyrelserna fattat beslut i cirka 38 000 ärenden.

Omsättningsstöden

För att kunna söka stöd för december 2021 och januari-februari 2022 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per stödperiod.

Nettoomsättningen under 2019 ska ha uppgått till minst 180 000 kronor per enskild näringsidkare respektive delägare i handelsbolag.

Likt tidigare period kommer det att vara möjligt för de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och de som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden att ta del av det förlängda omsättningsstödet till enskilda näringsidkare, förutsatt att de uppfyller de andra villkoren för stöd.

Ansökan är öppen till och med den 30 april.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss