Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet ökar takten i länets omställning

Totalt beviljades 26 företag eller organisationer i länet stöd inom Klimatklivet under 2021. Satsningarna bidrar till att minska utsläppen av koldioxid med 10 000 ton per år Det är framför allt inom industrin och transporter som omställningen sker.

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Av de 75 miljoner kronor som Klimatklivet totalt beviljade i Örebro län under 2021 finns investeringar för energikonvertering inom industri och lantbruk. Den största investeringen är nybyggnation av en biopanna till en kemiindustri som nu ställer om från gasol till fossilfritt bränsle. Andra investeringar är både flispannor, fjärrvärmeanslutning och värmepumpar där det är långt till fjärrvärmen. Inom transportområdet har laddstationer för elbilar och inköp av biogaslastbilar beviljats stöd.

– Klimatklivet är och har varit en uppskattad stödform i klimatomställningen. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 287 miljoner kronor till 144 åtgärder inom företag, organisationer och kommuner i Örebro län, säger Veronica Sund, klimatstrateg på Länsstyrelsen.

Totalt kommer åtgärderna som beviljats Klimatklivet under 2021 att minska de årliga utsläppen med 10 000 ton koldioxid, det är lika mycket som alla bussar, mopeder och motorcyklar släpper ut i länet varje år.

Naturvårdsverket beslutar vilka projekt som får stöd från Klimatklivet. Ansökan görs via Länsstyrelsen som också ansvarar för att informera om stödet och stötta företag, kommuner och andra aktörer som vill söka klimatklivspengar. Under 2022 finns totalt 2,6 miljarder att söka från Klimatklivet i hela landet. Nästa ansökningsomgång är öppen 10–28 februari.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss