Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ytterligare två vargar får fällas i Haraldsjönreviret

Licensjakten efter varg pågår i länet. Licensjakten i reviren Snösjön och Haraldsjön avlystes i fredags efter att den tolfte vargen fällts. Idag har länsstyrelserna i Örebro, Dalarna och Västmanland län beslutat att ytterligare två vargar får fällas inom Haraldsjönreviret.

Uppdatering den 14 januari 2022: Förvaltningsdomstolen har stoppat (inhiberat) vargjakten i Haraldsjön i väntan på prövning. Länsstyrelsen återkommer med mer information när domstolsprövningen är klar.

I reviret Haraldsjön har fyra vargar fällts och länsstyrelserna i Örebro, Dalarna och Västmanland har därför idag tagit ett tilläggsbeslut. Det nya beslutet innebär licensjakt efter två vargar och jaktområdet har begränsats till Haraldsjönreviret fram till den 20 januari.

Med det nya beslutet kan syftet med jakten uppnås, att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst för att minimera konflikter mellan människa och djur.

I Immenreviret har tre av sex vargar fällts och jakten pågår ännu.

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelserna i enlighet med beslutet att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad. De länsstyrelser som berörs av detta beslut samverkar så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammens bevarandestatus negativt. Syftet bakom jakten är att minska den negativa påverkan som vargstammen har på människor som lever i områden där reviren ligger tätt.

Sedan våren 2020 finns all statistik från aktuell och tidigare licensjakt tillgänglig i Rovbase – ett förvaltningsverktyg och en databas med information om rovvilt. Detta gör att allmänheten kan få information direkt från källan där Länsstyrelsen lägger in information om fällda djur i länet. Där finns även en karta som visar var djuren blivit fällda.

Se statistiken och var vargarna fällts på www.rovbase.se Länk till annan webbplats.

Kontakt