Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skärpta restriktioner för verksamheter

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp

Den 23 december skärps kraven på de åtgärder som verksamheter behöver göra för att motverka spridning av covid-19 viruset. Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att verksamheter följer dessa krav.

I Sverige har antalet covid-19-fall börjat öka och Folkhälsomyndighetens nya scenarier visar på en ökande smittspridning under vintern. För att bromsa utvecklingen och minska belastningen på hälso- och sjukvården införs skärpta restriktioner för verksamheter. De nya åtgärderna för smittskydd som införs den 23 december syftar till att minska antalet kontakter i samhället. Detta särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas. 

Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att verksamheter vidtar de smittskyddsåtgärder som meddelas med stöd av den tillfälliga covid-19-lagen.

Länsstyrelsens ökar tillsynsverksamheten igen

Länsstyrelserna förbereder nu för att bedriva tillsyn över de verksamheter som berörs av de restriktionerna.

– Länsstyrelserna får nu utökade tillsynsområden som i stort motsvarar hur det har sett ut tidigare under året. Vi kommer att fokusera på riktade tillsynsinsatser mot verksamheter där det i närtid finns ökad risk för smittspridning. Det kan exempelvis vara större evenemang. Eller handelsplatser där trängsel kan uppstå under mellandagsrean. Det säger Marcus Sjöholm, biträdande enhetschef Samhällsskydd och beredskap.

De nya restriktionerna där länsstyrelserna bedriver tillsyn

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 20 deltagare inomhus ska enbart ha sittande publik. Detta oavsett om bevis kring vaccination används eller inte. Utan vaccinationsbevis får sällskapens storlek vara max 8 personer. De behöver hålla 1 meters avstånd till andra sällskap. Ett undantag finns för religiösa sammankomster.
  • Vid tillställningar inomhus med fler än 500 deltagare krävs bevis för vaccination. Det finns också krav på att deltagare sitter ner. Sällskap får bestå av max 8 personer och behöver hålla 1 meters avstånd till andra sällskap.

Handelsplatser

  • För mässor, marknader och handelsplatser inomhus gäller minst 10 kvadratmeter per person.

Fritids- och kulturverksamhet

  • För kultur- och fritidsverksamheter inomhus gäller minst 10 kvadratmeter per person. Sådana verksamheter kan exempelvis vara museer, konsthallar och gym. Undantag är verksamhet riktad mot barn och ungdomar födda 2002 eller senare.

Övriga åtgärder

För serveringsställen införs krav på sittande servering och 1 meters avstånd mellan sällskap. Detta gäller även nattklubbar. Serveringsställen styrs av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Kommunerna har tillsynsansvar för serveringsställen och länsstyrelserna tillsynsvägleder kommunerna.

Utöver de restriktioner som presenteras ovan införs även en rad andra restriktioner, allmänna råd och rekommendationer den 23 december. Exempelvis bör alla i samhället undvika trängsel och arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.

På Krisinformation.se finns samlad information om de nya åtgärderna som införs för att förhindra smittspridning.

Nya åtgärder för minskad spridning av covid-19 på Krisinformation.se. Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten vill även att regeringen ska införa ett tak på max 50 deltagare i lokaler inomhus. Taket kan användas eller upplåtas för privata sammankomster. Det bör även införas krav på smittskyddsåtgärder inom kollektivtrafik. Också krav på negativt covidtest för inresa till Sverige för utländska medborgare.

Information och rådgivning för verksamheter

Vill du ha rådgivning eller läsa mer om vad begränsningarna innebär för dig som verksamhetsutövare? På länsstyrelsens webbplats kommer det att finnas mer information om vad de nya reglerna innebär. Även om vilka åtgärder som verksamheter ska vidta för att motverka spridning av covid-19 viruset. Du är även välkommen att kontakta Länsstyrelsen i ditt län för rådgivning.

Besök länsstyrelsernas webbplats om tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Länk till annan webbplats.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Den har sen förlängts till 31 januari 2022. Detta för att kunna ha fortsatt beredskap och sätta in träffsäkra åtgärder vid försämrat smittläge. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra spridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs.

Kontakt